HOTĂRÂRE nr. 496 din 1 aprilie 2004
privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Subvenţia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinţe în anul 2004, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuinţei, calculată la valoarea finală, categoriilor de persoane prevăzute la alin. 1 din acelaşi articol, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 4.400.000 lei.


  Articolul 2

  Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 4.400.000 lei, cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat prevăzute la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:
  a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 4.400.001 lei şi 5.000.000 lei;
  b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.000.001 lei şi 5.300.000 lei;
  c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.300.001 lei şi 5.900.000 lei.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 1 aprilie 2004.
  Nr. 496.
  _________________