ORDIN nr. 4.796 din 31 august 2017privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017
  În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea decembrie 2017, pentru seria de elevi 2016-2017:– înscrierea candidaților: 7-8 decembrie 2017;– desfășurarea probei practice: 11-13 decembrie 2017;– desfășurarea probei scrise: 14 decembrie 2017;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15 decembrie 2017;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 15-16 decembrie 2017;– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 18-19 decembrie 2017;– comunicarea rezultatelor finale: 20 decembrie 2017.


  Articolul 2

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2018:– înscrierea candidaților: 29 ianuarie-2 februarie 2018;– desfășurarea probei practice: 5-6 februarie 2018;– desfășurarea probei scrise: 7 februarie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 8 februarie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 9 februarie 2018;– susținerea proiectului: 12-13 februarie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 14 februarie 2018.


  Articolul 3

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2018:– înscrierea candidaților: 9-11 mai 2018;– desfășurarea probelor de examen: 14-15 mai 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 16 mai 2018.


  Articolul 4

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2018:– înscrierea candidaților: 22 mai-25 mai 2018;– desfășurarea probelor de examen: 29 mai-31 mai 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 4 iunie 2018.


  Articolul 5

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2018:– înscrierea candidaților: 4-22 iunie 2018;– desfășurarea probei practice: 9-11 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba practică: 11 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 12-13 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 13 iulie 2018;– susținerea proiectului: 14-19 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 20 iulie 2018.


  Articolul 6

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre și forțele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2018:– înscrierea candidaților: 4-29 iunie 2018;– desfășurarea probei practice: 16-17 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba practică: 17 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 17-18 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 18 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 18 iulie 2018;– susținerea proiectului: 19 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 20 iulie 2018.


  Articolul 7

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018:– înscrierea candidaților: 2-6 iulie 2018;– desfășurarea probei practice: 9-10 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 11 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 12 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 13 iulie 2018;– susținerea proiectului: 16-17 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 18 iulie 2018.


  Articolul 8

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2018, pentru seria de elevi 2017-2018:– înscrierea candidaților: 5-8 iulie 2018;– desfășurarea probei practice: 9-12 iulie 2018;– desfășurarea probei scrise: 13 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 14-15 iulie 2018;– desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 16-18 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 19 iulie 2018.


  Articolul 9

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2018:– înscrierea candidaților: 16-20 iulie 2018;– desfășurarea probelor de examen: 23-26 iulie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018.


  Articolul 10

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2018:– înscrierea candidaților: 25-27 iulie 2018;– desfășurarea probei practice: 30 iulie-8 august 2018;– desfășurarea probei scrise: 10 august 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 17 august 2018;– susținerea proiectului: 20-27 august 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 29 august 2018.


  Articolul 11

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2018:– înscrierea candidaților: 6-10 august 2018;– desfășurarea probei practice: 13-14 august 2018;– desfășurarea probei scrise: 16 august 2018;– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 20 august 2018;– susținerea proiectului: 21-22 august 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 23 august 2018.


  Articolul 12

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august-septembrie 2018:– înscrierea candidaților: 27-31 august 2018;– desfășurarea probelor de examen: 3-4 septembrie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 5 septembrie 2018.


  Articolul 13

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2018:– înscrierea candidaților: 27-31 august 2018;– desfășurarea probelor de examen: 3-4 septembrie 2018;– comunicarea rezultatelor finale: 5 septembrie 2018.


  Articolul 14

  Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.


  Articolul 15

  Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  București, 31 august 2017.
  Nr. 4.796.
  ----