HOTĂRÂRE nr. 128 din 17 februarie 2010
privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Izvorului nr. 4, judeţul Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 17 februarie 2010.
  Nr. 128.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care se înscrie în inventarul domeniului public al statului
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile imobilului Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr în inventarul domeniului public
  Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Iz- vorului nr. 4, judeţul Harghita C.F. nr. 50638 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita Teren Suprafaţa = 1.326 mý

  --------