ORDIN nr. 1.086 din 27 septembrie 2016
pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.395/2016 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere:
  - art. 28 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 34 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  La articolul 16 din Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În unităţile de preşcolari şi şcolari se va urmări desfăşurarea activităţii în condiţiile unui regim de activitate şi de odihnă corespunzător capacităţii de efort a diferitelor grupe de vârstă (tabelul nr. 1). Grupele cu program normal din învăţământul preşcolar, cu copii de 5-6 ani, se pot organiza, în cazuri justificate, şi în perioada după-amiezii, în intervalul orar 14,00-19,00. Organizarea acestora necesită acordul părinţilor, precum şi avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se va acorda în următoarele condiţii:
  a) numărul de cereri pentru încadrarea în grădiniţe cu orar normal depăşeşte capacitatea sistemului de învăţământ preşcolar de a asigura locurile necesare în grădiniţe cu orar normal, în serii organizate dimineaţa;
  b) organizarea seriilor de dimineaţă şi după-amiază cu respectarea unei pauze de cel puţin o oră între acestea, în vederea efectuării operaţiunilor de aerisire şi curăţenie specifice;
  c) să se asigure rotaţia celor două serii, cel puţin semestrial."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 27 septembrie 2016.
  Nr. 1.086.
  ----