LEGE nr. 46 din 13 martie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006, cu următoarele modificări:1. Articolul I se abrogă.2. Articolul II va avea următorul cuprins:

  Articolul II

  Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2006 se acordă o subvenție suplimentară, astfel încât cota de profit care se adaugă la diferențele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar de călători și costurile reale de transport nu poate fi mai mare de 25%.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 13 martie 2007.
  Nr. 46.
  -------