HOTĂRÂRE nr. 145 din 26 aprilie 2005
pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005  În temeiul art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
  având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Codul prevăzut la art. 1 se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător dr. Dan Lupaşcu
  Bucureşti, 26 aprilie 2005.
  Nr. 145.


  Anexă

  Motto: Rolul unui cod deontologic este acela de a forma
  conduite, de a înfăţişa ce înseamnă onoare şi respect
  în profesie. A-ţi respecta profesia înseamnă a te respecta
  pe tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. De aceea, orice cod
  deontologic se adresează în primul rând omului şi conştiinţei
  lui, iar acceptarea lui trebuie să fie liber consimţită.
  COD ETICA 26/04/2005