LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007
pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, denumită în continuare Carta.


  Articolul 2

  Prevederile Cartei se aplică următoarelor limbi minoritare folosite pe teritoriul României:
  a) limba albaneză;
  b) limba armeană;
  c) limba bulgară;
  d) limba cehă;
  e) limba croată;
  f) limba germană;
  g) limba greacă;
  h) limba italiană;
  i) limba idiş;
  j) limba macedoneană;
  k) limba maghiară;
  l) limba poloneză;
  m) limba români;
  n) limba rusă;
  o) limba ruteană;
  p) limba sârbă;
  q) limba slovacă;
  r) limba tătară;
  s) limba turcă;
  ş) limba ucraineană.


  Articolul 3

  În înţelesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile minorităţilor naţionale.


  Articolul 4

  Potrivit prevederilor art. 2 paragraful 1 din Cartă, dispoziţiile părţii a II-a din Cartă se aplică pentru următoarele limbi minoritare sau regionale:
  a) limba albaneză;
  b) limba armeană;
  c) limba greacă;
  d) limba italiană;
  e) limba idiş;
  f) limba macedoneană;
  g) limba poloneză;
  h) limba români;
  i) limba ruteană;
  j) limba tătară.


  Articolul 5

  Potrivit prevederilor art. 2 paragraful 2 şi ale art. 3 paragraful 1 din Cartă, următoarele prevederi cuprinse în partea a III-a din Cartă se vor aplica limbilor minorităţilor naţionale de mai jos:
  a) limba bulgară:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), b) (îi), c) (iii), d) (iv), e) (îi), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3.
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b), c);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagrafele a), b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  b) limba cehă:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), b) (îi), c) (iii), d) (iv), g), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b), c);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagrafele a), b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  c) limba croată:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (îi), e) (iii), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagrafele a), b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  d) limba germană:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (i), e) (i), f) (iii), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v), b), c);
  - paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b), c);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), d), e) (i), f (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagrafele a), b), c);
  - paragraful 2 subparagrafele c), d), e);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  e) limba maghiară:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (i), e) (i), f) (i), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v), b), c);
  - paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);
  - paragraful 3;
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), b) (i), c) (i), d), e) (i), f) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2 subparagrafele c), d), e);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  f) limba rusă:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (iii), c) (iii), d) (iv), e) (îi), f) (iii), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagrafele a), b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  g) limba sârbă:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), b (i), c (i), d (iv), e) (îi), g), h), i);
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  * paragraful 1 subparagrafele a), b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  h) limba slovacă:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (iv), e) (îi), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d;
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagrafele a), b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  i) limba turcă:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (iv), e) (îi), f) (iii), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), d), e), f), g);
  - paragraful 3;
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagraful b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b);
  j) limba ucraineană:
  * articolul 8 - Învăţământ:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (iv), e) (iii), f) (iii), g), h), i);
  - paragraful 2;
  * articolul 9 - Justiţia:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), b) (îi), b) (iii), c) (îi), c) (iii), d);
  - paragraful 2 subparagraful a);
  - paragraful 3;
  * articolul 10 - Autorităţile administrative şi serviciile publice:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (îi), a) (iii), a) (iv), a) (v);
  - paragraful 2 subparagrafele b), d), e), f), g);
  - paragraful 3 subparagrafele a), b), c);
  - paragraful 4 subparagrafele b), c);
  - paragraful 5;
  * articolul 11 - Mijloace de comunicare:
  - paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (îi), c) (îi), d), e) (i), g);
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 12 - Activităţi şi facilităţi culturale:
  - paragraful 1;
  - paragraful 2;
  - paragraful 3;
  * articolul 13 - Viaţa economică şi socială:
  - paragraful 1 subparagraful b);
  * articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:
  - paragraful a);
  - paragraful b).


  Articolul 6

  Prin sintagma număr considerat suficient, prevăzută la art. 8 paragraful 1 subparagraful a) (iii) din Cartă, se înţelege numărul minim de elevi necesar pentru înfiinţarea unei clase sau grupe, în condiţiile prevederilor art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Prin sintagma zonă în cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folosită, prevăzută la art. 1 paragraful b) din Cartă, se înţelege unităţile administrativteritoriale în care o limbă regională sau minoritară este folosită de cel puţin 20% din numărul locuitorilor acelei unităţi administrativ-teritoriale.


  Articolul 8

  Dispoziţiile art. 9 din Cartă se vor aplica în concordanţă cu prevederile art. 128 din Constituţia României, republicată, precum şi cu cele ale art. 14 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 9

  Prevederile art. 10 din Cartă se vor aplica în concordanţă cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu cele ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, precum şi cu cele ale Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995.


  Articolul 10

  Dispoziţiile art. 11 paragraful 1 subparagraful f) (i) din Cartă se vor aplica în concordanţă cu prevederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 11

  Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, vor lua măsurile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 24 octombrie 2007.
  Nr. 282.

  CARTA 05/11/1992