DECRET nr. 1.177 din 28 decembrie 1968
privind ratificarea Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 1969  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Se ratifica Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, cu următoarea rezerva:
  "Republica Socialistă România declara, în baza art. 28 alin. 2 din convenţie, că nu se considera legată de prevederile alineatului 1 din acest articol. Poziţia Republicii Socialiste România este aceea ca diferendele privind interpretarea sau aplicarea convenţiei vor putea fi supuse Curţii Internaţionale de Justiţie numai cu consimţămîntul părţilor în litigiu pentru fiecare caz în parte".


  Articolul 2

  La depunerea instrumentului de ratificare de către Republica Socialistă România a convenţiei menţionate la art. 1, se va face o declaraţie cu următorul conţinut:
  "Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă reglementarea din articolul 24 al convenţiei, nu este în concordanta cu Declaraţia cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezoluţia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune în mod rapid şi necondiţionat capăt colonialismului sub toate formele şi în toate manifestările sale".
  Preşedintele,
  Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUŞESCU

  CONVENTIE 14/07/1967