ORDIN nr. 134 din 27 ianuarie 2016
privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016  Având în vedere prevederile:
  - art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;
  - art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Activităţile cuprinse în listele prevăzute la art. 35^13 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt detaliate în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.


  Articolul 3

  (1) Cererile pentru recunoaşterea experienţei profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 februarie 2007.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Bucureşti, 27 ianuarie 2016.
  Nr. 134.

  Anexa 1

  PROCEDURA 27/01/2016


  Anexa 2

  Activităţile prevăzute la art. 35^13 din
  Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi
  calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  a) Lista I "Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE"
  1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE
  *Font 9*
  ┌─────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Grupa │23 │Producţia de textile │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │232 │Fabricarea şi prelucrarea de materiale textile pe maşini pentru │
  │ │ │lână cardată │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │233 │Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru │
  │ │ │bumbac │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │234 │Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru │
  │ │ │mătase │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │235 │Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru │
  │ │ │in şi cânepă │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │236 │Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii │
  │ │ │şi frânghii │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │237 │Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │238 │Finisaje textile │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │239 │Alte industrii textile │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │24 │Producţia de încălţăminte, alte articole de confecţii şi │
  │ │ │lenjerie de pat │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │241 │Producţia de încălţăminte (cu excepţia celei din cauciuc sau │
  │ │ │lemn), cu ajutorul maşinilor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │242 │Încălţăminte lucrată manual şi reparaţii │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │243 │Fabricarea confecţiilor (cu excepţia celor din blană) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │244 │Fabricarea de saltele şi lenjerie de pat │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │245 │Industriile pielăriei şi blănurilor │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │25 │Producţia de lemn şi plută (cu excepţia producţiei de mobilă │
  │ │ │din lemn) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │251 │Debitarea şi prepararea industrială a lemnului │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │252 │Fabricarea de produse de lemn semifinite │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │253 │Producţia de serie a materialelor de construcţie din lemn, │
  │ │ │inclusiv pardoseli │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │254 │Fabricarea de containere de lemn │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │255 │Fabricarea altor articole din lemn (cu excepţia mobilei) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │259 │Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele şi │
  │ │ │trestie; fabricarea de perii │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │26 │260 Producţia de mobilă din lemn │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │27 │Producţia de hârtie şi articole de hârtie │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │271 │Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │272 │Prelucrarea hârtiei şi cartonului şi fabricarea de articole din │
  │ │ │celuloză │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │28 │280 Tipărire, editare şi industriile conexe │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │29 │Industria pielăriei │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │291 │Tăbăcării şi ateliere de finisare a pieilor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │292 │Fabricarea de articole din piele │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Fosta grupă │30 │Industria cauciucului şi a materialelor plastice, a fibrelor │
  │ │ │artificiale şi a produselor amilacee │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │301 │Prelucrarea cauciucului şi a azbestului │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │302 │Prelucrarea materialelor plastice │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │303 │Fabricarea fibrelor artificiale │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Fosta grupă │31 │Industria chimică │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │311 │Fabricarea materiilor chimice de bază şi prelucrarea lor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │312 │Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru │
  │ │ │utilizare în industrie şi agricultură (inclusiv fabricarea pentru│
  │ │ │uz industrial a grăsimilor şi uleiurilor vegetale sau animale │
  │ │ │din grupa ISIC 312) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │313 │Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz │
  │ │ │gospodăresc sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse │
  │ │ │medicinale şi farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)] │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │32 │320 Industria petrolieră │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │33 │Fabricarea produselor minerale nemetalice │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │331 │Fabricarea de articole din argilă structurală │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │332 │Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │333 │Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │334 │Fabricarea cimentului, varului şi gipsului │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │335 │Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment şi gips │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │339 │Prelucrarea pietrei şi fabricarea altor produse minerale │
  │ │ │nemetalice │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │34 │Fabricarea şi tratarea primară a metalelor feroase şi neferoase │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │341 │Industria siderurgică (aşa cum este definită în Tratatul CECO, │
  │ │ │inclusiv uzinele de cocsificare integrate în combinate │
  │ │ │siderurgice) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │342 │Fabricarea de ţevi de oţel │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │343 │Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a │
  │ │ │benzilor, profilarea la rece │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │344 │Fabricarea şi tratamentele primare ale metalelor neferoase │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │345 │Topitorii de metale feroase şi neferoase │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │35 │Producţia de produse metalice (cu excepţia maşinilor şi │
  │ │ │echipamentelor de transport) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │351 │Forjare, matriţare şi presare │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │352 │Tratamente secundare şi tratamente de suprafaţă │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │353 │Structuri metalice │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │354 │Fabricarea de cazane şi produse industriale tubulare │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │355 │Fabricarea de unelte şi articole finite din metal (cu excepţia │
  │ │ │echipamentelor electrice) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │359 │Activităţi auxiliare în construcţia de maşini │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │36 │Producţia de maşini, altele decât cele electrice │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │361 │Fabricarea de maşini agricole şi tractoare │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │362 │Fabricarea de echipament de birotică │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │363 │Fabricarea de maşini-unelte de prelucrare a metalelor şi de │
  │ │ │elemente şi piese pentru acestea şi pentru alte utilaje de forţă │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │364 │Fabricarea de maşini pentru textile şi accesorii, fabricarea de │
  │ │ │maşini de cusut │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │365 │Fabricarea de maşini şi echipamente pentru industria alimentară │
  │ │ │şi a băuturilor şi pentru industria chimică şi industrii conexe │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │366 │Fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru minerit, topitorii│
  │ │ │şi oţelării şi pentru industria construcţiilor; fabricarea de │
  │ │ │echipament cu acţionare mecanică │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │367 │Fabricarea de echipamente de transmisie │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │368 │Fabricarea de maşini pentru alte scopuri industriale specifice │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │369 │Fabricarea de alte maşini şi echipamente neelectrice │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │37 │Electrotehnică │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │371 │Fabricarea de fire şi cabluri electrice │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │372 │Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare│
  │ │ │şi alte echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice│
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │373 │Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │374 │Fabricarea de echipamente de telecomunicaţii, contoare, alte │
  │ │ │aparate de măsură şi echipamente electro-medicale │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │375 │Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio şi TV, │
  │ │ │echipament audio │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │376 │Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │377 │Fabricarea de lămpi şi echipamente de iluminat │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │378 │Fabricarea de baterii şi acumulatori │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │379 │Reparaţii, asamblare şi instalarea specializată a echipamentelor │
  │ │ │electrice │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Fosta grupă │38 │Fabricarea de echipamente de transport │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │383 │Fabricarea de autovehicule şi piese pentru acestea │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │384 │Reparaţii la autovehicule, motociclete şi biciclete │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │385 │Fabricarea de motociclete, biciclete şi piese pentru acestea │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │389 │Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate │
  │ │ │în alt loc │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │39 │Diverse industrii prelucrătoare │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │391 │Fabricarea de aparate de precizie şi de instrumente de măsură şi │
  │ │ │control │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │392 │Fabricarea de instrumente şi echipamente medicale-chirurgicale şi│
  │ │ │de aparate ortopedice (cu excepţia încălţămintei ortopedice) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │393 │Fabricarea de echipament fotografic şi optic │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │394 │Fabricarea şi repararea ceasurilor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │395 │Fabricarea bijuteriilor şi prelucrarea metalelor preţioase │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │396 │Fabricarea şi repararea instrumentelor muzicale │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │397 │Fabricarea de jocuri, jucării şi articole de sport │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │399 │Alte industrii manufacturiere │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │40 │Construcţii │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │400 │Construcţii (nespecializate); demolări │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │401 │Construcţia de clădiri (locuinţe sau altele) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │402 │Construcţii civile; construcţia de drumuri, poduri, căi │
  │ │ │ferate etc. │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │403 │Lucrări de instalaţii │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │404 │Decorare şi finisare │
  └─────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/366/CEE
  *Font 9*
  ┌─────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Grupa │20A │200 Industriile producătoare de grăsimi şi uleiuri animale şi │
  │ │ │vegetale │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │20B │Industriile alimentare (cu excepţia industriei băuturilor) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │201 │Tăierea, prepararea şi păstrarea cărnii │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │202 │Industria laptelui şi a produselor lactate │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │203 │Conservarea şi păstrarea legumelor şi fructelor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │204 │Conservarea şi păstrarea peştelui şi a altor produse piscicole │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │205 │Fabricarea produselor de morărit │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │206 │Fabricarea produselor de panificaţie, inclusiv pesmeţi şi │
  │ │ │biscuiţi │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │207 │Industria zahărului │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │208 │Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată şi zahăr │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │209 │Fabricarea de produse alimentare diverse │
  ├─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Grupa │21 │Industria băuturilor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │211 │Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei│
  │ │ │şi băuturilor spirtoase │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │212 │Producerea vinului şi a altor băuturi alcoolice nemalţificate │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │213 │Fabricarea berii şi malţificare │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │214 │Industria băuturilor răcoritoare şi a apei carbogazoase │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 30 │Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a │
  │ │ │fibrelor sintetice şi a produselor cu amidon │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │304 │Fabricarea produselor cu amidon │
  └─────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/489/CEE
  *Font 9*
  ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Fosta 855 │Saloane de frumuseţe (cu excepţia serviciilor de pedichiură şi a şcolilor │
  │ │profesionale de cosmetică şi coafură) │
  └─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  b) Lista II "Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3)?
  1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE [activităţi prevăzute la articolul 5 alineatul (1)]
  *Font 9*
  ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Fosta 04 │Pescuit │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │043 │Pescuit în apele interioare │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta 38 │Fabricarea echipamentelor de transport │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │381 │Construcţii şi reparaţii de nave │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │382 │Fabricarea echipamentelor de cale ferată │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │386 │Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spaţial) │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta 71 │Activităţi legate de transport şi alte activităţi decât transportul care se │
  │ │încadrează în următoarele grupe: │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 711 │Servicii de vagon de dormit şi vagon-restaurant; întreţinerea │
  │ │ │materialului rulant în ateliere de reparaţii; curăţarea │
  │ │ │vagoanelor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 712 │Întreţinerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban şi │
  │ │ │interurban de călători │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 713 │Întreţinerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de │
  │ │ │călători (automobile, autocare, taxiuri) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 714 │Operarea şi întreţinerea serviciilor auxiliare de transport │
  │ │ │rutier (drumuri, tunele şi poduri cu taxă, depozite de mărfuri, │
  │ │ │parcări, depouri de autobuze şi tramvaie) │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 716 │Activităţi legate de transportul pe apele interioare (operarea şi│
  │ │ │întreţinerea căilor navigabile, a porturilor şi a altor │
  │ │ │instalaţii pentru transportul pe apele interioare: servicii de │
  │ │ │remorcare şi pilotaj în porturi, amplasarea balizelor, încărcarea│
  │ │ │şi descărcarea navelor şi alte activităţi similare, cum ar fi │
  │ │ │operaţiunile de salvare a navelor, remorcarea şi întreţinerea │
  │ │ │hangarelor pentru ambarcaţiuni) │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │73 │Comunicaţii: servicii poştale şi de telecomunicaţii │
  ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta 85 │Servicii personale │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │854 │Spălătorii şi servicii de spălătorie, curăţare uscată şi vopsire │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 856 │Ateliere fotografice: fotografie portretistică şi comercială, cu │
  │ │ │excepţia fotoreporterilor │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta 859 │Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte │
  │ │ │(întreţinerea şi curăţenia clădirilor sau numai cazare) │
  └─────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (articolul 6: în cazul care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească)
  Următoarele activităţi itinerante:
  a) cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:
  - de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă ISIC 612);
  - în pieţe acoperite, în alte condiţii decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber;
  b) activităţi reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi în mod itinerant.
  3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [articolul 6 alineatele (1) şi (3)]
  Activităţile includ în special:
  - organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [articolul 2 punctul B litera (a)];
  - intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport şi persoanele care expediază sau primesc mărfuri şi desfăşurarea unor activităţi conexe:
  aa) prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în numele titularilor;
  bb) prin alegerea modului de transport, a firmei şi a rutei considerate cea mai profitabilă pentru titular;
  cc) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operaţiunii de transport (de exemplu, ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operaţii auxiliare transportului (de exemplu, asigurarea rezervelor de gheaţă pentru vagoanele frigorifice);
  dd) prin rezolvarea formalităţilor legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor de trăsură; prin gruparea şi dispersarea expediţiilor;
  ee) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului, reexpedierea, transbordarea şi alte operaţii terminale;
  ff) prin stabilirea costului, a cărăuşilor, precum şi a mijloacelor de transport pentru persoane care expediază sau primesc marfă:
  - evaluarea costurilor de transport şi verificarea deconturilor detaliate;
  - întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele şi din partea unui armator sau transportator maritim (pe lângă autorităţile portuare, furnizorii maritimi etc.).
  [Activităţile enumerate la articolul 2 punctul A literele (a), (b) şi (d)].
  c) Lista III "Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)?
  1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/222/CEE
  1. Activităţi nesalariate care ţin de comerţul en gros, cu excepţia celui cu medicamente şi produse farmaceutice, a celui cu produse toxice şi agenţi patogeni şi a celui cu cărbune (fosta grupă 611)
  2. Activităţi profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit şi are instrucţiuni de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacţii comerciale în numele şi din partea respectivelor persoane
  3. Activităţi profesionale ale unui intermediar care, deşi nu are instrucţiuni permanente în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le pregăteşte tranzacţiile comerciale sau ajută la încheierea acestora
  4. Activităţi profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacţii comerciale în nume propriu sau în numele altora
  5. Activităţi profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări en gros pe bază de licitaţie
  6. Activităţi profesionale ale unui intermediar care merge din uşă în uşă căutând comenzi
  7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meşteşugăreşti.
  2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei de liberalizare 68/363/CEE
  ISIC fosta grupă 612 Comerţul cu amănuntul
  Activităţi excluse:
  ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │012 │Închirieri de maşini agricole │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │640 │Imobiliare, închirierea de proprietăţi │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │713 │Închirierea de automobile, trăsuri şi cai │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │718 │Închirierea de vagoane de cale ferată │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │839 │Închirierea de maşini pentru întreprinderi comerciale │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │841 │Rezervarea de bilete la cinema şi închirierea de filme cinematografice │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │842 │Rezervarea de bilete la teatru şi închirierea de echipament teatral │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │843 │Închirierea de ambarcaţiuni, biciclete, automate de jocuri de │
  │ │îndemânare şi de noroc │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │853 │Închirierea de camere mobilate │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │854 │Închirierea de lenjerie │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │859 │Închirierea de îmbrăcăminte │
  └──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/368/CEE
  ISIC fosta grupă 85:
  ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. │Restaurante, cafenele, taverne şi alte localuri de alimentaţie publică │
  │ │(grupa ISIC 852) │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. │Hoteluri, pensiuni, tabere şi alte locuri de cazare (grupa ISIC 853) │
  └──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  4. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE (articolul 7)
  *Font 9*
  ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Fosta │Bănci şi alte instituţii financiare │
  │grupă 62 ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta │ │
  │ │grupă 620 │Societăţi de cumpărare a brevetelor şi de licenţiere │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta │ │
  │grupă 71 │Transport │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta │Transportul rutier de călători, cu excepţia transportului cu │
  │ │grupă 713 │vehicule motorizate │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta │Transportul hidrocarburilor lichide şi a altor produse chimice │
  │ │grupă 719 │lichide prin conducte │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta │ │
  │grupă 82 │Servicii comunitare │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │827 │Biblioteci, muzee, grădini botanice şi zoologice │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta │ │
  │grupă 84 │Servicii de recreere │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │843 │Servicii de recreere care nu sunt clasificate în altă parte: │
  │ │ │- activităţi sportive (terenuri de sport, organizarea unor │
  │ │ │evenimente sportive etc.), cu excepţia activităţilor │
  │ │ │instructorilor sportivi │
  │ │ │- jocuri (herghelii cu cai de curse, terenuri pentru jocuri, │
  │ │ │hipodromuri) │
  │ │ │- alte activităţi de recreere (circuri, parcuri de distracţii şi │
  │ │ │alte activităţi distractive) │
  ├─────────────┼──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Fosta │ │
  │grupă 85 │Servicii personale │
  │ ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta │ │
  │ │grupă 851 │Servicii gospodăreşti │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta │Saloane de frumuseţe şi serviciile de manichiură, cu excepţia │
  │ │grupă 855 │serviciilor de pedichiură, şi şcoli profesionale de cosmetică şi │
  │ │ │coafură │
  │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Fosta │Servicii personale care nu sunt clasificate în altă parte, cu │
  │ │grupă 859 │excepţia maseurilor sportivi şi sanitari şi a ghizilor montani, │
  │ │ │împărţite în următoarele grupe: │
  │ │ │- dezinfecţie şi dezinsecţie; │
  │ │ │- închirierea de haine şi spaţii de depozitare; │
  │ │ │- agenţii matrimoniale şi servicii similare; │
  │ │ │- astrologie, ghicit şi alte activităţi asemănătoare; │
  │ │ │- servicii de igienă şi activităţi conexe; │
  │ │ │- pompe funebre şi întreţinerea cimitirelor; │
  │ │ │- curieri şi ghizi-interpreţi. │
  └─────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  5. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (articolul 5)
  Următoarele activităţi itinerante:
  a) cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:
  - de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă 612 ISIC);
  - în pieţe acoperite, în alte moduri decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber;
  b) activităţi reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi itinerante.
  6. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 70/523/CEE
  Activităţile persoanelor care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului en gros cu cărbuni şi activităţile intermediarilor din domeniul comerţului cu cărbuni (fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC)
  7. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [articolul 6 alineatul (2)]
  [Activităţi enumerate la articolul 2 punctul A literele (c) şi (e), punctul B litera (b), punctele C şi D]
  Aceste activităţi includ:
  - închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;
  - activităţi de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;
  - pregătirea, negocierea şi încheierea de contracte pentru transportul emigranţilor;
  - primirea tuturor obiectelor şi mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se află sau nu sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă, depozite frigorifice, silozuri, etc.;
  - emiterea unei chitanţe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;
  - asigurarea de spaţii, hrană şi locuri de vânzare pentru animale vii în aşteptarea vânzării sau în tranzit de la sau spre piaţă;
  - efectuarea inspecţiei sau evaluării tehnice pentru autovehicule;
  - măsurarea, cântărirea şi calibrarea mărfurilor.

  ------