STANDARDE din 26 august 2003
pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003  I. Standarde referitoare la organizare
  1. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are statut legal din care rezultă ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical.
  2. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical detine autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sănătăţii în baza unui act normativ referitor la autorizarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, act care atesta ca poate să furnizeze servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, cu specificarea acestor servicii.
  3. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are autorizatie sanitara de functionare valabila, emisa de directia de sănătate publică atât pentru sediul central, cat şi pentru filiale.
  4. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are definit în obiectul de activitate servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, conform normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în vigoare.
  5. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are un regulament de organizare şi functionare de care intregul personal a luat cunoştinţa în scris.
  II. Standarde referitoare la resursele fizice
  6. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are un sediu şi puncte de lucru aflate în spatii de care dispune în mod legal.
  7. Vehiculele, navele şi aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt înmatriculate legal de către autoritatea competentă şi sunt utilizate conform normelor specifice în vigoare (inspecţie tehnica, după caz).
  8. Ambulantele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical pot fi utilizate pentru aceste scopuri numai dacă indeplinesc condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare.
  9. Fiecare ambulanta are o lista de inventar conform Standardului 17.897/1999 al CEN.
  10. Materialele medicale utilizate în cadrul activităţii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat.
  11. La sediul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical exista un dispecerat desemnat ca atare, cu cel puţin un aparat telefonic functional, care are alocat un numar de apel.
  12. La dispeceratul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical exista cel puţin o statie radio functionala.
  13. La bordul fiecarui vehicul, al fiecarei nave şi aeronave folosite de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical în asistenţa medicală de urgenta exista cel puţin o statie radio functionala, în contact cu dispeceratul furnizorului, iar la bordul fiecarui vehicul, al fiecarei nave şi aeronave folosite de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical pentru transport medical exista cel puţin un aparat telefonic functional.
  14. Vehiculele, navele şi aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical deţin licenta legala pentru utilizarea frecventelor radio.
  15. Echipamentele medicale instalate pe vehiculele, navele şi aeronavele folosite de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt avizate de autoritatea în domeniu şi au verificarea metrologica valabila.
  III. Standarde referitoare la resursele umane
  16. Personalul medical are autorizatie de libera practica valabila, iar celalalt personal are diploma de studii şi instruirea corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară, atestata printr-un act recunoscut de autoritatea de reglementare în domeniu.
  17. Exista un tabel centralizator cu termenele de valabilitate ale autorizaţiilor de libera practica valabile şi declaratii pe proprie raspundere ale medicilor şi asistentilor medicali, conform cărora acestia se obliga să obţină autorizaţii de libera practica înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.
  18. Conducatorul auto al ambulantei are cel puţin cunoştinţe privind susţinerea primara a functiilor vitale (BL. S), atestate printr-un certificat.
  19. Fiecare persoana care lucreaza în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are o fisa de post în care sunt menţionate atribuţiile; fisa postului este semnata de titular.
  20. Fiecare persoana care lucreaza în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical este angajata legal.
  21. Medicii şi asistenţii medicali au asigurare de raspundere civila (malpraxis) în vigoare.
  22. Vehiculele, navele şi aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt conduse de personal calificat care detine documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport.
  23. Tot personalul este cuprins într-un program de pregatire profesionala continua, iar personalul nou-angajat beneficiaza de un program de orientare la locul de muncă, de cel puţin două saptamani.
  24. Activitatea fiecarei persoane care lucreaza în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical este evaluata periodic, cel puţin anual.
  IV. Standarde referitoare la servicii
  25. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical acorda servicii în mod nediscriminatoriu, prevedere mentionata în regulamentul de organizare şi functionare.
  26. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical foloseşte pentru manevre care implica solutii de continuitate materiale medicale sterile de unica folosinţă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza în mod adecvat.
  27. Exista o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fisa de solicitare), unde sunt consemnate cel puţin: gradul de urgenta, numărul de inmatriculare al ambulantei, componenta echipajului, datele de identificare a pacientului, simptomatologia şi tratamentul aplicat.
  28. Exista un registru de evidenta a activităţii ambulantelor, care este operat la zi şi care contine cel puţin: numărul de înregistrare, numele şi prenumele pacientului, vârsta pacientului, adresa pacientului, motivul solicitarii, echipajul şi numărul de inmatriculare al ambulantei, modul de rezolvare.
  29. În fisele de post este o menţiune expresa conform careia intregul personal este obligat sa pastreze confidentialitatea faţă de terti (conform reglementarilor în vigoare) privind datele de identificare şi serviciile medicale acordate fiecarui asigurat.
  30. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are cel puţin o ambulanta tip C pentru urgenta majoră, ambulante de tip B pentru urgenta de gradul II (clasificate conform Standardului 17.897/1999 al CEN) şi ambulante neclasificate pentru transport medical, în stare de functionare, incadrate cu personal adecvat, conform actelor normative în vigoare.
  ---------