LEGE nr. 165 din 22 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 7 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 160 din 20 noiembrie 2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetateniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002, cu următoarea modificare:
  - Articolul unic va avea următorul cuprins:
  "Articol unic. - Aplicarea prevederilor art. 10 alin. 2 şi ale art. 36 alin. 2 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, se suspenda pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru o noua reglementare a procedurilor privind redobandirea cetateniei române."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 22 aprilie 2003.
  Nr. 165.
  -------