HOTĂRÂRE nr. 163 din 12 februarie 2004
privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficientei energetice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 24 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţionala în domeniul eficientei energetice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 februarie 2004.
  Nr. 163.


  Anexă

  STRATEGIE 12/02/2004