PROCEDURĂ din 24 februarie 2010
de organizare a campaniei şcolare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic "Cantgrip", produs de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", România, a copiilor cuprinşi în grupa de vârstă 6-15 ani
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010  1. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au decis organizarea şi desfăşurarea campaniei de vaccinare cu vaccin gripal cu tulpină pandemică, având în vedere evoluţia epidemică a gripei cu noua tulpină A/H1N1, considerată un risc real pentru starea de sănătate a populaţiei din România. În această situaţie epidemiologică, populaţia a fost şi este informată despre acest risc identificat, iar campania de vaccinare face parte din măsurile de prevenire la nivelul fiecărei persoane vaccinate, respectiv reprezintă o măsură antiepidemică de securitate naţională şi/sau internaţională.
  2. În cadrul campaniei de vaccinare se utilizează produsul "Cantgrip", produs de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", România. Produsul vaccinal conţine tulpina pandemică A/H1N1, fără adjuvant, este un vaccin inactivat, splitat, preparat pe procedura şi linia tehnologică folosite pentru vaccinul gripal sezonier. Calitatea şi eficienţa produsului vaccinal sunt recunoscute şi autorizate pentru punere pe piaţă şi utilizare de către Agenţia Naţională a Medicamentului din România.
  3. Campania de vaccinare se organizează şi se derulează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de medicii vaccinatori desemnaţi pentru fiecare unitate şcolară vizată de către direcţiile de sănătate publică. Campania de vaccinare se va realiza în conformitate cu planificarea derulării procesului de vaccinare.
  4. Organizarea campaniei de vaccinare planificată în fiecare unitate şcolară va fi asigurată de către direcţiile unităţilor şcolare sub directa coordonare a inspectoratelor şcolare judeţene şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.
  5. Vaccinarea este o prestaţie profesională medicală, iar indicaţia vaccinării, respectiv contraindicaţia temporară sau definitivă a vaccinării la nivelul fiecărui elev, intră în responsabilitatea şi supravegherea directă a medicului vaccinator.
  6. Administrarea vaccinului necesită consimţământul scris al părintelui sau tutorelui legal al copilului minor, în conformitate cu anexa nr. 2 la ordin. În lipsa consimţământului scris, copilul nu va fi vaccinat.
  7. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor reactualiza nominalizarea medicilor vaccinatori desemnaţi pentru fiecare unitate de învăţământ. Medicii desemnaţi vaccinatori aparţin unor structuri instituţionale sau persoane juridice în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate judeţeană şi a municipiului Bucureşti (medici de familie, după caz, medici şcolari, medici de medicină generală sau alt personal medical desemnat în acest sens).
  8. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor întocmi calendarul de vaccinare pentru derularea campaniei în fiecare unitate şcolară, planificare care va fi comunicată inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, spre informarea unităţilor de învăţământ, respectiv medicilor vaccinatori.
  9. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a se aproviziona cu cantităţile necesare de vaccin pentru derularea campaniei de vaccinare, conform planificării, iar medicii vaccinatori au obligaţia de a se aproviziona de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform planificării, cu cantităţile necesare de vaccin şi de a asigura transportul, depozitarea temporară, gestionarea şi administrarea vaccinului gripal cu tulpină pandemică, în conformitate cu standardele şi protocoalele specifice.
  10. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia unităţilor de învăţământ materiale informative privind vaccinarea.
  11. Conducerea unităţilor de învăţământ are obligaţia de a transmite informaţiile privind vaccinarea antigripală, pe baza materialelor informative furnizate de Ministerul Sănătăţii, către părinţii elevilor eligibili, în cadrul unor şedinţe cu părinţii organizate de profesorii diriginţi în săptămâna precedentă planificării derulării campaniei de vaccinare în unitate.
  12. În cadrul şedinţei, părinţilor li se vor înmâna formularele de accept pe bază de consimţământ informat şi se solicită completarea şi semnarea acestora în termen de 5 zile calendaristice. Formularele completate şi semnate de părinţi sau tutore vor fi depuse la direcţia unităţii şcolare, care va îndosaria formularele şi le va pune la dispoziţia medicului vaccinator pentru efectuarea imunizării. Fişele de consimţământ vor fi anexate fişei medicale a elevului. Multiplicarea fişelor de accept al vaccinării va fi realizată de unităţile de învăţământ.
  13. Medicii vaccinatori desemnaţi vor raporta numărul de copii vaccinaţi către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în fiecare zi de luni pentru săptămâna precedentă, până la finalizarea campaniei şcolare; de asemenea, orice reacţie adversă postvaccinală va fi raportată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile şi Ordinului MS/CNAS nr. 1.491/975/2009 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1 pe teritoriul României.
  14. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor cumula informaţiile privind numărul de elevi vaccinaţi în săptămâna precedentă raportării şi vor transmite aceste date către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică în fiecare zi de marţi, până la finalizarea campaniei.
  15. Unitatea de învăţământ are obligaţia de a asigura toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a campaniei de vaccinare la nivelul cabinetului medical şcolar sau, în absenţa acestuia, într-un spaţiu corespunzător, cu alocarea utilizării exclusive de către medicul vaccinator desemnat pe perioada campaniei din unitatea şcolară, inclusiv, la sursă de apă potabilă necesară pentru igienă personală în timpul executării actului medical sau, după caz, spaţiu frigorific necesar pentru păstrarea pe termen limitat a produsului vaccinal.
  16. Medicul vaccinator este obligat să deţină, în conformitate cu prevederile legale, medicamentele şi trusa de urgenţă, materialele dezinfectante adecvate, necesare pentru decontaminarea tegumentară, dezinfecţia suprafeţelor de lucru, echipamentul de protecţie personală, precum şi cutii incineratoare pentru deşeurile medicale rezultate din activitatea de vaccinare.
  -------