ORDIN nr. 2.629 din 9 august 2018privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor - pavilioanele C1 și C2, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 17 decembrie 2018
  Având în vedere Referatul nr. 2.484 din 20 decembrie 2017 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea imobilului Casa scriitorilor situat în Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice ca monument istoric m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică B,
  în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se clasează ca monument istoric imobilul situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor - pavilioanele C1 și C2, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BN-II-m-B-21142.(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Ion-Ardeal Ieremia,
  secretar de stat

  București, 9 august 2018.
  Nr. 2.629.

  ANEXĂ

  Zona de protecție a monumentului istoric Casa scriitorilor – pavilioanele C1 și C2,
  imobil situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier,
  drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud

  Coordonatele punctelor de contur:

  Coordonate stereo 70 Nord (X)

  Coordonate stereo 70 Est (Y)

  664313.23

  487121.11

  664271.42

  487143.37

  664266.79

  487146.54

  664260.88

  487150.22

  664252.57

  487153.02

  664196.00

  487200.17

  664187.13

  487209.40

  664154.28

  487208.08

  664117.23

  487205.97

  664090.25

  487198.56

  664048.94

  487186.06

  664011.10

  487163.04

  663982.79

  487114.89

  663966.26

  487037.07

  663972.07

  487006.12

  663975.12

  486993.74

  663997.34

  486953.76

  664031.25

  486928.17

  664089.59

  486905.94

  664163.41

  486906.34

  664217.25

  486925.53

  664290.67

  486971.84

  664329.43

  487039.81

  664331.11

  487106.05

  ----