ORDIN nr. 198/322/283/2022pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 198 din 21 februarie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 322 din 16 martie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 283 din 4 martie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 28 martie 2022
  Având în vedere art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,
  viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prezentul ordin.

  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș
  Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23
  Cod unic de înregistrare: 39669478
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  ----