ORDIN nr. 1.629 din 12 septembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 septembrie 2019
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Capital uman nr. 65.565 din 28.08.2019,
  în temeiul art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,
  Roxana Mînzatu

  București, 12 septembrie 2019.
  Nr. 1.629.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor
  art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014
  privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și
  pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,
  pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din
  fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman