ORDIN nr. 280 din 7 martie 2007(*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
(actualizat până la data de 4 mai 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 280 din 7 martie 2007
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 90 din 27 martie 2007
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 mai 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 81 din 24 ianuarie 2008, ORDINUL nr. 948 din 19 august 2008, ORDINUL nr. 438 din 16 aprilie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 91, 35 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 6.147 din 2 noiembrie 2006,
  ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Marian Avram

  Anexă

  NORMA 07/03/2007