HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 20 decembrie 2011, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri și piscicultură,
  Adriana Doina Pană

  București, 23 iulie 2014.
  Nr. 615.


  Anexa

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare