ORDIN nr. 209 din 25 februarie 2014
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 1.737/2014 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,
  având în vedere prevederile:
  - art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conţin 10-20 doze;"
  2. La articolul 31, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conţin 10-20 doze."
  3. În anexa nr. 1 la normele tehnice, după titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013" se introduce un nou titlu, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014", cu următorul cuprins:
  "BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE APROBATE
  PENTRU ANUL 2014
                                                                         MII LEI
   
  PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUGET DE STAT VENITURI PROPRII TOTAL
  Programele naţionale de boli transmisibile 148.758 84.249 233.007
  Programul naţional de imunizare 58.500 11.306 69.806
  Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 0 1.948 1.948
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV 84.323 61.751 146.074
  Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei 5.935 8.986 14.921
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei 0 258 258
  Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 0 587 587
  Programul naţional de securitate transfuzională 10.722 9.894 20.616
  Programele naţionale de boli netransmisibile 40.586 25.059 65.645
  Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin 3.109 9.776 12.885
  Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 0 378 378
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule 37.477 14.646 52.123
  Programul naţional de tratament pentru boli rare 0 200 200
  Programul naţional de management al registrelor naţionale 0 59 59
  Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 0 709 709
  Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 2.865 7.465 10.330
  Total buget programe naţionale de sănătate 2014 202.931 127.963 330.894
  Tratament în străinătate 5.000 0 5.000
  MS - acţiuni centralizate 32.819 15.137 47.956
  reţinere 10% 26.750 15.900 42.650
  TOTAL BUGET 267.500 159.000 426.500"

  4. În anexa nr. 2 la normele tehnice, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul 4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei", subtitlul 1) "Supravegherea şi controlul tuberculozei", punctul 1.1 "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti", punctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3) verifică efectuarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente, şi asigură mediile cu antibiograme de linia I şi a II-a, mediile pentru detecţia rapidă a chimiorezistenţei bK prin metode genetice şi fenotipice lichide, precum şi a testelor de identificare a tulpinilor de Micobaterium pentru laboratoarele de referinţă naţionale şi regionale;"
  5. În anexa nr. 5 la normele tehnice, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul 3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul 1) "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", punctul 1.6. "Unităţi care implementează*)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.6. Unităţi care implementează*):
  a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:
  a.1. Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stem - bancă şi utilizator celule stem hematopoietice;
  a.2. Clinica ATI;
  a.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1 - utilizator os/tendon;
  a.4. coordonare transplant.
  b) Institutul Clinic Fundeni Bucureşti:
  b.1. Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic;
  b.2. Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal;
  b.3. Centrul pentru transplant medular;
  b.4. Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie;
  b.5. secţiile ATI I şi ATI III;
  b.6. coordonare transplant.
  c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:
  c.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară;
  c.2. Secţia clinică ATI;
  c.3 coordonare transplant.
  d) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti:
  d.1. Secţia ATI;
  d.2. coordonare transplant.
  e) Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov - realizează coordonarea la nivel naţional a activităţilor de transplant.
  f) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti:
  f.1. Secţia ATI;
  f.2. coordonare transplant.
  g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti:
  g.1. Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - bancă şi utilizator piele.
  h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie":
  h.1. Secţia clinică de ortopedie şi traumatologie - utilizator os/tendon.
  i) Spitalul Clinic Colentina:
  i.1. Secţia de ortopedie-traumatologie - bancă şi utilizator os/tendon;
  i.2. Secţia ATI;
  i.3. coordonare transplant.
  j) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti - bancă şi utilizator os/tendon.
  k) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila":
  k.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;
  k.2. Secţia clinică oftalmologie - utilizator cornee;
  k.3. Secţia ATI;
  k.4. coordonare transplant.
  l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Cluj-Napoca:
  l.1. Clinica chirurgie I - ATI, coordonare transplant;
  l.2. Clinica de neurochirurgie - secţia ATI;
  l.3. coordonare transplant.
  m) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca:
  m.1. Secţia ATI;
  m.2. coordonare transplant.
  n) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara - bancă şi utilizator celule stem hematopoietice.
  o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Timişoara:
  o.1. Centrul regional de imunologie şi transplant - Laborator HLA;
  o.2. Clinica ortopedie-traumatologie I - utilizator os/tendon;
  o.3. Clinica ortopedie-traumatologie II - utilizator os/tendon;
  o.4. Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria - utilizator piele;
  o.5. Clinica ATI;
  o.6. coordonare transplant.
  p) Spitalul Militar de Urgenţă Timişoara:
  p.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.
  q) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:
  q.1. Secţia clinică urologie II (transplant renal);
  q.2. Laboratorul analize medicale şi imunologie clinică - Laborator HLA;
  q.3. coordonare transplant.
  r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa:
  r.1. Clinica ATI;
  r.2. coordonare transplant.
  s) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi:
  s.1. Laboratorul de imunologie şi genetică - Laborator HLA;
  s.2. Secţia clinică de oftalmologie - utilizator cornee;
  s.3. Clinica de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructive - utilizator piele;
  s.4. Clinica ATI;
  s.5. coordonare transplant.
  ş) Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iaşi:
  ş.1. Clinica urologie - transplant renal.
  t) Spitalul de Neurochirurgie "Prof. N. Oblu" Iaşi:
  t.1. Secţia ATI;
  t.2. coordonare transplant.
  ţ) Spitalul de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi:
  ţ.1. Secţia ATI;
  ţ.2. coordonare transplant.
  u) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi:
  u.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.
  v) Spitalul Clinic Colţea:
  v.1. Compartiment transplant medular - utilizator celule stem hematopoietice.
  w) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:
  w.1. Secţia clinică chirurgie cardiovasculară - adulţi şi copii (compartimentul transplant cardiac);
  w.2. Laboratorul clinic de imunologie transplant - Laborator HLA;
  w.3. coordonare transplant.
  x) Spitalul Clinic Judeţean Mureş:
  x.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.
  y) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu":
  y.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară - transplant de cord.
  z) Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti:
  z.1. Secţia clinică chirurgie II - transplant hepatic şi pancreatic;
  z.2. Secţia ATI;
  z.3. coordonare transplant.
  aa) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu":
  aa.1. Secţia ATI;
  aa.2. coordonare transplant.
  bb) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti - Laborator HLA.
  cc) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias:
  cc.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie;
  cc.2. Secţia ATI;
  cc.3. coordonare transplant.
  dd) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Craiova:
  dd.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;
  dd.2. Clinica ATI;
  dd.3. coordonare transplant.
  ee) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia:
  ee.1. Secţia ATI;
  ee.2. coordonare transplant.
  ff) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:
  ff.1. Secţia ATI;
  ff.2. coordonare transplant.
  gg) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:
  gg.1. Secţia ATI;
  gg.2. coordonare transplant.
  hh) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu:
  hh.1. Secţia ATI.;
  hh.2. coordonare transplant.
  îi) Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc:
  îi.1. Clinica ATI;
  îi.2. coordonare transplant.
  jj) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe:
  jj.1. Clinica ATI;
  jj.2. coordonare transplant.
  kk) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva:
  kk.1. Clinica ATI;
  kk.2. coordonare transplant.
  ll) Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa:
  ll.1. Clinica ATI;
  ll.2. coordonare transplant.
  mm) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad:
  mm.1. Clinica ATI;
  mm.2. coordonare transplant.
  nn) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare:
  nn.1. Clinica ATI;
  nn.2. coordonare transplant.
  oo) Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare:
  oo.1. Clinica ATI;
  oo.2. coordonare transplant.
  pp) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău:
  pp.1. Clinica ATI;
  pp.2. coordonare transplant.
  qq) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava:
  qq.1. Clinica ATI;
  qq.2. coordonare transplant.
  rr) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău:
  rr.1. Clinica ATI;
  rr.2. coordonare transplant.
  ss) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi:
  ss.1. Clinica ATI;
  ss.2. coordonare transplant.
  şş) Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila:
  şş.1. Clinica ATI;
  şş.2. coordonare transplant.
  tt) Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea:
  tt.1. Clinica ATI;
  tt.2. coordonare transplant.
  ţţ) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti:
  ţţ.1. Clinica ATI;
  ţţ.2. coordonare transplant.
  uu) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti:
  uu.1. Clinica ATI;
  uu.2. coordonare transplant.
  vv) Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti:
  vv.1. Secţia ATI;
  vv.2. coordonare transplant."
  NOTĂ: Notă *) Unităţile sanitare implementează subprogramul numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea şi acreditarea unităţilor sanitare pentru efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 25 februarie 2014.
  Nr. 209.
  -----