HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 4 octombrie 2021pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 6 octombrie 2021
  Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II secțiunea 1, titlul paragrafului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  § 2. Condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, trotinetele electrice, mopedele, vehiculele cu tracțiune animală și cele trase sau împinse cu mâna
  2. La articolul 14, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14

  În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:
  3. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă și literele și cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră, verde sau roșie.4. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor și infrastructurii se stabilesc condițiile privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde.5. La articolul 47 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete sau trotinete electrice;
  6. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 55
  (1) Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă.(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează și circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice.
  7. La articolul 76 litera c), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. de traversare pentru conducători de biciclete sau trotinete electrice;8. La articolul 81, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către conducători de biciclete sau trotinete electrice.9. Articolul 99 se abrogă.10. La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna.11. La articolul 118, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru asigurarea distanței laterale de siguranță, la depășirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducătorii de autovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roți, realizează această manevră prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulație ori de separare a benzilor pe același sens, cu cel puțin jumătate din lățimea autovehiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puțin prin încălcarea acestor marcaje atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h.12. La articolul 120 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 m, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 m;
  13. La articolul 135, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta și se intersectează cu un conducător de bicicletă sau trotinetă electrică care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare;
  14. La articolul 141, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.15. Articolul 147 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 147

  Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat:1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și, după caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare;2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul și să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere conduse;3. să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii;4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în condițiile legii;5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii, precum și la examinarea medicală de specialitate la trimiterea medicului în condițiile art. 22 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;6. să aplice pe parbrizul și pe luneta autovehiculului, tractorului agricol sau forestier semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere.
  16. Articolul 148 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 148

  Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:1. să conducă un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulație sau a cărei valabilitate a expirat;2. să transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 și A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părțile laterale ale caroseriei sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări și în remorcă, cu excepția celei special amenajate pentru transportul persoanelor;5. să transporte în și pe autoturism obiecte a căror lungime sau lățime depășește, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;6. să deschidă ușile vehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu ușile deschise;7. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenția ori să folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic;8. să intre pe drumurile modernizate cu vehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației;9. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afișe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât și din exterior;10. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât și din exterior, cu excepția celor omologate și certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum și pe plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;12. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;13. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;14. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele și pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului;15. să circule având montate pe autovehicul și tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;16. să conducă un vehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staționare depășește pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;17. să circule cu vehiculul având plăcuțele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;18. să săvârșească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalți participanți la trafic;19. să circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;20. să arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte, materiale sau substanțe;21. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 și A.
  17. La articolul 149, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 149
  (1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:
  a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
  b) la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos și pe lunetă, în partea stângă jos;
  c) la vehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stânga sus;
  d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
  e) la vehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.
  18. La capitolul V secțiunea a 4-a, titlul paragrafului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  §1. Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice
  19. Articolul 160 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 160
  (1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete.
  20. Articolul 161 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 161
  (1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:
  a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;
  b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;
  c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
  d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
  e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
  f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
  g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;
  h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
  i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
  j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;
  k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
  l) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
  m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
  n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
  o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
  p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
  q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.
  (2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.
  21. La articolul 180, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 180
  (1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției potrivit modelului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne, conform art. 109 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; numărul punctelor-amendă aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contravențională complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, instanța la care se depune plângerea și semnătura agentului constatator.
  22. La articolul 180, alineatul (3) se abrogă.23. După articolul 188 se introduce un nou articol, articolul 188^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 188^1

  Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care s-au aplicat numai sancțiuni contravenționale principale se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul poliției rutiere pe raza căruia s-a/s-au săvârșit fapta/faptele, care are obligația să facă mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 20 de zile de la primirea procesului-verbal.
  24. La articolul 190, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Permisul de conducere reținut în condițiile alin. (1), împreună cu un raport de reținere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.25. La articolul 190, alineatul (3) se abrogă.26. La articolul 190, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situația în care la momentul constatării faptei prevăzute la alin. (1) conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliției rutiere prevăzut la alin. (2), care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.27. La articolul 192, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 192
  (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, i se reține permisul de conducere dacă valoarea concentrației este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, dacă nu dorește recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condițiile stabilite la art. 194.
  28. Articolul 194 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 194

  Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări.
  29. Articolul 197 se abrogă.30. La articolul 198, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 198
  (1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și/sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz.(2) Documentele și/sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reținute în condițiile alin. (1), împreună cu raportul de reținere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența vehiculelor. În situația în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere.
  31. Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 205

  Punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta în cel mult 10 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile art. 204 alin. (2).
  32. Articolul 207 se abrogă.33. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 208

  Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  34. Articolul 209 se abrogă.35. Articolul 212 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 212
  (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a săvârșirii de către titular a unei contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, se trimite de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta autorității străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.(2) În situația respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit autorității străine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, titularul permisului de conducere prevăzut la alin. (1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.(4) În situația în care autoritatea străină care a eliberat permisul de conducere prevăzut la alin. (1) se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părți contractante la Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta săvârșită este una dintre cele prevăzute la anexa nr. 1 la această convenție, serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta trimite o copie a raportului de reținere, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru notificarea autorității străine emitente cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce. În situația în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, iar ulterior aceasta a fost respinsă, copia raportului de reținere a permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a permisului de conducere.
  36. După articolul 212 se introduce un nou articol, articolul 212^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 212^1
  (1) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării dispoziției de suspendare, titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita păstrarea documentului la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.(2) În situația în care titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină nu a solicitat păstrarea acestuia conform alin. (1), documentul se trimite autorității străine emitente de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului în care se poate solicita păstrarea documentului.
  37. La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;
  38. La articolul 219, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
  a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) în baza soluției de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanței de judecată rămase definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  c) în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenții pentru care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede și suspendarea exercitării dreptului de a conduce.
  39. Anexa nr. 1E se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.40. În cuprinsul regulamentului, următoarele expresii și termeni se înlocuiesc după cum urmează:
  a) termenul „tractorul rutier“ se înlocuiește cu expresia „tractorul agricol sau forestier“, termenul „defecțiuni“ sau „defecțiunilor“ se înlocuiește cu termenul „deficiențe“ sau „deficiențelor“, după caz, iar expresia „probe biologice“ sau „probelor biologice“ se înlocuiește cu expresia „mostre biologice“ sau „mostrelor biologice“, după caz;
  b) expresiile „a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora“, „a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora“, „a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora“, „a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare“, „produse sau substanțe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora“, „substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare“ sau „substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora“ se înlocuiesc cu expresiile „a substanțelor psihoactive“ ori „substanțe psihoactive“, după caz;
  c) în cuprinsul art. 31, art. 184 alin. (1), art. 185 alin. (1), art. 189 alin. (1) și (2), art. 192 alin. (1), art. 193 alin. (1), (3) și (4), art. 195 și art. 196 alin. (1), expresia „autovehicul sau tramvai“ se înlocuiește cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai“;
  d) în cuprinsul art. 2 pct. 6, art. 180 alin. (7), art. 185 alin. (2), art. 193 alin. (4), art. 211 și al cap. VII secțiunea a 3-a paragraful 2, expresia „autovehicule sau tramvaie“ se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie“;
  e) în cuprinsul art. 114 alin. (1), (3) și (6), art. 116 alin. (2) și al cap. V secțiunea a 3-a paragraful 9, expresia „autovehicule și tramvaie“ se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie“;
  f) în cuprinsul art. 114 alin. (2), art. 145, art. 155 alin. (1), art. 156 alin. (1) și art. 157 alin. (1), (4) și (5), termenul „autovehicul“ se înlocuiește cu sintagma „autovehicul, tractor agricol sau forestier“;
  g) în cuprinsul art. 93, art. 97 alin. (3) și art. 157 alin. (1) lit. a) și alin. (3), termenul „autovehicule“ se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere“;
  h) în cuprinsul art. 141 alin. (2) și (3), art. 156 alin. (1), art. 157 alin. (1) lit. d) și alin. (2)-(4), termenul „autovehiculului“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculului, tractorului agricol sau forestier“;
  i) în cuprinsul art. 141 alin. (1), art. 155 alin. (2) și art. 157 alin. (1) lit. b), termenul „autovehiculul“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier“;
  j) în cuprinsul art. 141 alin. (1) și art. 157 alin. (1) lit. a), termenul „autovehiculelor“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere“;
  k) în cuprinsul art. 114 alin. (5) lit. c), expresia „autovehiculul sau tramvaiul“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul“;
  l) în cuprinsul art. 116 alin. (3), expresia „autovehiculelor și tramvaielor“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor“;
  m) în cuprinsul art. 9 alin. (2), expresia „autovehiculele, tramvaiele sau remorcile“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele ori remorcile“;
  n) în cuprinsul cap. II secțiunea 1 paragraful 1, expresia „tractoarele folosite în exploatări agricole și forestiere și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări“ se înlocuiește cu expresia „tractoarele agricole sau forestiere“;
  o) în cuprinsul art. 13, expresia „tractor folosit în exploatări agricole și forestiere și vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrări“ se înlocuiește cu expresia „tractor agricol sau forestier“;
  p) în cuprinsul art. 21 alin. (1), expresia „autovehiculul, tramvaiul sau remorca“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori remorca“;
  q) în cuprinsul cap. II secțiunea a 2-a paragraful 2, expresia „autovehiculelor sau tramvaielor“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor“;
  r) în cuprinsul art. 26 alin. (1), expresia „autovehiculului sau tramvaiului“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului“;
  s) în cuprinsul art. 114 alin. (4), expresia „autovehiculele sau remorcile“ se înlocuiește cu expresia „autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile“;
  ș) în cuprinsul art. 157 alin. (5), termenul „automobil“ se înlocuiește cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier“.


  Articolul II

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emit:
  a) ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru stabilirea condițiilor privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde;
  b) ordinul ministrului afacerilor interne privind condițiile în care se comunică titularului permisului de conducere istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 4 octombrie 2021.
  Nr. 1.075.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1E la regulament)
  ROMÂNIA
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  Localitatea ……………………………
  ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|ora |_|_|
  Locul constatării …………………….
  RAPORT DE REȚINERE

  Astăzi, data de mai sus, am depistat pe .........., având domiciliul/reședința în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ......, sc. ....., ap. ..........., sectorul/județul .................., care la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, conducând vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, a săvârșit fapta prevăzută de:– art. ………… din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Procesului-verbal seria …. nr. …………;– art. ........... din Codul penal, conform Dosarului penal nr. ........, prin aceea că: ......................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  Pentru care am stabilit:
  a) |_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ în sumă de ………… lei;
  b) |_| PUNCTE-AMENDĂ, în sumă de …………….. lei;
  c) |_| PUNCTE DE PENALIZARE;
  d) SUSPENDAREA exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de: ……………;
  e) CONFISCAREA: ……………………………...................................................................................................…………….;
  f) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) …….....................................….. nr. de înmatriculare/înregistrare …........…….. conform art. ……… din …………….;
  g) REȚINEREA |_| permisului de conducere/|_| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|_| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/|_| dovezii înlocuitoare a ……………………............................................................………………………, în temeiul art. 111 alin. (…) lit. …)/art. 112 alin. (…) lit. …) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Nu s-a dispus măsura tehnico-administrativă a reținerii, întrucât ...............................
  ..............................................................................

  Agent constatator,
  ………....................……………….
  (grad profesional, numele și prenumele)

  -----