HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 aprilie 2007
pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul naţional de gestionare a deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 24 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La anexa nr. 2 "Planul naţional de gestionare a deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 şi 954 bis din 18 octombrie 2004, la partea a III-a, subpunctul III. 3.2.5, paragraful 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Instalaţiile de incinerare pentru deşeuri periculoase se realizează în deplină concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene, având o capacitate mai mare de 10 tone/zi şi de cel puţin 3.500 tone/an."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 11 aprilie 2007.
  Nr. 358.
  ----