ORDIN nr. 274/1.384/2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 274 din 31 ianuarie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.384 din 7 februarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene competitivitate nr. 4.606 din 18 ianuarie 2019,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordul de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  ANEXĂ

  (Anexa la Ordinul nr. 3.080/2008)
  COMPONENȚA
  Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE
  1. Ministerul Fondurilor Europene - Mihaela Virginia Toader, secretar de stat - președinte al Comitetului de investiții2. Ministerul Fondurilor Europene - Svetlana Gomboș, Direcția generală programe europene competitivitate, director general3. Ministerul Fondurilor Europene - Ciprian Constantin Ghioc, Direcția generală programe europene competitivitate, director general adjunct4. Ministerul Fondurilor Europene - Aneta Stoica, Direcția generală programare și coordonare sistem, consilier superior5. Ministerul Finanțelor Publice - Eleodor Mandreș, secretar de stat

  -----