LEGE nr. 45 din 14 mai 1992privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 21 mai 1992 Notă
  Reproducem nota de la art. 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 februarie 2002:
  *) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres și implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).


  Articolul 1

  Taxele în lei stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice și juridice sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta lege.


  Articolul 2

  Abrogat.
  (la 01-06-1994, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 01-06-1994, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )


  Articolul 4

  Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data de 1 mai 1992.


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 01-06-1994, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 01-06-1994, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN

  București, 14 mai 1992
  Nr. 45.

  Anexa nr. 1

  TAXE CONSULARE

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  A. Taxe pentru pașapoarte și vize, percepute de Ministerul de Interne - Direcția generală de pașapoarte și a poliției de frontieră

  1.

  Taxa de cerere pentru eliberarea unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei:

  - individual

  100

  - colectiv, de fiecare persoană

  60

  2.

  Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport sau a altui document de trecere a frontierei:

  - individual

  400

  - colectiv, de fiecare persoană

  200

  B. Taxe pentru vize de călătorie

  1.

  Viză de ieșire a cetățenilor străini veniți temporar în România, care și-au pierdut documentul de călătorie

  200

  2.

  Prelungire de viză de ședere temporară a cetățenilor străini

  270

  3.

  Acordare de viză cetățenilor străini a căror ședere depășește termenul stabilit în convențiile de desființare a vizelor

  320

  NOTĂ:
  Vizele oficiale și de ședere temporară, cele turistice, de tranzit și dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la care se adaugă taxa de urgență de 7,5 $ S.U.A

  4.

  Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române

  750

  5.

  Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia româna

  4.500

  6.

  Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetățeniei române

  200

  C. Taxe pentru serviciile prestate și documentele eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară

  1.

  Legalizarea sigiliului și semnăturile de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române

  200

  2.

  Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și orice documente cerute la exportul mărfurilor din România

  120

  3.

  Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane particulare

  120

  4.

  Înregistrarea cererii pentru identificarea de persoane

  100

  5.

  Înregistrarea cererii de repatriere

  200

  6.

  Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române prin efectul repatrierii

  750

  7.

  Eliberarea unui pașaport oficial

  500

  8.

  Alte servicii sau prestații consulare

  200


  NOTĂ:
  a)Se eliberează cu scutire de taxă:
  - dovada privind acordarea cetățeniei române;
  - pașaportul diplomatic;
  - cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de foștii cetățeni români care, înainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetățenia română din diferite motive, chiar dacă au alta cetățenie și nu-și stabilesc domiciliul în România.
  De aceeași scutire beneficiază și persoanele cărora li s-a ridicat cetățenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum și descendenții acestora.
  b) Plata serviciilor în lei, în țară, pentru serviciile prestate cetățenilor străini se efectuează pe baza leilor proveniți din schimb valutar oficial.
  c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.
  d) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va prezenta un proiect de lege privind reglementarea taxelor consulare.


  Anexa nr. 2
  Abrogată.
  (la 01-06-1994, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )


  Anexa nr. 3
  Abrogată.
  (la 01-06-1994, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )


  Anexa nr. 4
  Abrogată.
  (la 01-06-1994, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )


  Anexa nr. 5

  TAXE
  pentru examinarea conducătorilor de autovehicule,
  eliberarea permiselor de conducere

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  - lei -

  A.

  Taxa pentru examinarea candidaților care au absolvit o școala de conducători de autovehicule amatori:

  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria A;

  400

  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai din categoria B

  850

  B.

  Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școala de conducători de autovehicule:

  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;

  2.500

  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;

  4.150

  c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B

  5.000

  C.

  Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984

  -nu se taxează-

  NOTA 1
  Se percepe o taxa de 5.000 lei de la persoanele care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicita sa fie supuse la un nou examen în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C și E. Aceeași taxa se percepe și de la persoanele prevăzute la art. 111 alin. 9 din Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984. De la dispozițiile prezentului alineat se exceptează absolvenții școlilor sau cursurilor de conducători auto organizate de Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne, precum și absolvenții școlilor de conducători de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, se percepe o taxa de 8.300 lei, respectiv 4.150 lei, în cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.

  NOTA 2
  Sînt scutite de plata taxelor prevăzute la pct. 1, 2 și 3 de mai sus:
  - persoanele handicapate fizic, pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A adaptate infirmității lor;
  - membrii misiunilor diplomatice acreditați în România, pe baza de reciprocitate.

  (la 23-08-1993, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )


  Anexa nr. 6
  Abrogată.
  (la 29-08-1994, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Articolul 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994 )


  Anexa nr. 6A
  Abrogată.
  (la 29-08-1994, Anexa nr. 6A a fost abrogată de Articolul 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994 )


  Anexa nr. 7

  TAXE
  pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît
  cele eliberate de instanțe și notariate

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  1.

  Eliberarea pentru particulari, de către persoane juridice și fizice care, în exercitarea atributiei sau profesiei lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt a certificatelor, adeverințelor și oricăror alte acte prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă de timbru mai mare

  50

  2.

  Eliberarea certificatelor de producători agricoli

  175

  3.

  Certificarea de către primării a semnăturilor și darea de dată certă

  50

  4.

  Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal:

  - pentru animale mari ( cai, vite cornute etc.) peste 2 ani

  100

  - pentru animale mari sub 2 ani

  50

  - pentru porci peste 6 luni

  50

  - pentru toate celelalte animale

  50

  5.

  Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietății asupra animalelor, în bilete de proprietate:

  - pentru boi, bivoli și tauri peste 2 ani

  500

  - pentru vaci și bivolițe peste 2 ani

  400

  - pentru cai peste 2 ani

  500

  - pentru măgari, catîri

  350

  - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catîri sub 2 ani

  200

  - pentru viței de lapte

  175

  - pentru oi, berbeci și capre

  50

  6.

  Eliberarea către cetățeni, la cerere, a certificatelor medico-legale, cu excepția acelora prin care se constată decesul, care nu se taxează

  175

  7.

  Eliberarea actelor care au dreptul la achiziționarea de cereale pentru gospodăria proprie

  50

  8.

  Înregistrarea, rectificarea și reconstituirea la cerere a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile și înregistrarea schimbării numelui sau prenumelui:

  - înregistrarea actelor de stare civilă

  100

  - înregistrarea schimbării de nume sau prenume

  1.700

  - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă

  100

  - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile

  100

  9.

  Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau solicită reducerea sau anularea lor

  50

  10.

  Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor și schimbarea caracteristicilor tehnice și de folosința ale acestora:

  - motociclete și remorci cu masa totală maximă autorizată de pînă la 750 kg inclusiv

  1.000

  - autovehicule, cu excepția motocicletelor cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3.500 kg inclusiv, și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg inclusiv

  2.000

  - autovehicule cu remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

  4.000

  11.

  Autorizarea provizorie de circulație și autorizarea de circulație pentru probe

  200

  (la 23-08-1993, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )


  Anexa nr. 8

  TAXE
  pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate,
  pentru eliberarea permiselor de vînătoare și de pescuit

  Nr. crt.

  Denumirea serviciului

  Taxa
  -lei-

  1.

  Acte de indentitate:

  - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate pentru cetățenii români și a carnetelor de identitate pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie

  50

  - viza buletinului de identitate și a carnetului de identitate pentru cetățenii străini, ca urmare a schimbărilor de domiciliu, precum și viza de flotant

  50

  - viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie

  650

  - eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui pierdut sau furat, precum și preschimbarea buletinului de identitate deteriorat

  400

  - eliberarea unui nou carnet de identitate cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, în locul celui pierdut, furat sau deteriorat

  1000

  2.

  Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru identificarea unor persoane

  50

  3.

  Eliberarea permiselor de vânătoare

  250

  4.

  Eliberarea permiselor de pescuit

  125

  (la 23-08-1993, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )


  Anexa nr. 9

  Abrogată.
  (la 01-06-1994, Anexa nr. 9 a fost abrogată implicit de Punctul 12, Articolul 34 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )
  Notă
  Întrucât potrivit art. 77 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 24 mai 1994, orice alte dispoziții contrare se abrogă, coroborat cu faptul că art. 34 pct. 12 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994 reglementează taxele pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel, cu excepția celor din domeniul construcțiilor, precum și viza anuală a acestora, considerăm că se impune abrogarea anexei nr. 9 din Legea 45 din 14 mai 1992.
  Notă
  Reproducem nota de la art. 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 februarie 2002:
  *) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres și implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).

  ---------