LEGE nr. 251 din 7 noiembrie 2018pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 9 noiembrie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
  n) transportul necomercial al cailor de sport, al cailor de hipoterapie și al cailor de agrement.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 7 noiembrie 2018.
  Nr. 251.
  -----