LEGE nr. 605 din 22 decembrie 2003
privind modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea creditului agricol pentru producţie, nr. 150/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 aprilie 2003, se modifică după cum urmează:
  1. Litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "b) achiziţionarea sau producerea puilor de pasăre pentru carne şi ouă, a purceilor pentru îngrăşat, a tineretului ovin, caprin, bovin şi cabalin pentru îngrăşat, precum şi a materialului de populare piscicolă şi a familiilor de albine;"
  2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Beneficiarii care rambursează creditele şi plătesc dobânzile la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut beneficiază de fonduri publice în funcţie de volumul creditului."
  3. În tot cuprinsul legii sintagma alocaţie bugetară se înlocuieşte cu sintagma fonduri publice.


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 22 decembrie 2003.
  Nr. 605.
  ------------