LEGE nr. 29 din 10 ianuarie 2019pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  România aderă la Protocolul adițional*) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, ratificată prin Decretul nr. 451/1972.
  *) Traducere.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA

  București, 10 ianuarie 2019.
  Nr. 29.
  PROTOCOL ADIȚIONAL
  privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la
  Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele
  (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956