ORDIN nr. 2.408 din 19 iulie 2023pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 25 iulie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 12.786/2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, denumit în continuare Canamed, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă prețurile de referință generice/biosimilare, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă prețurile de referință inovative, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Prețurile medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed sunt valabile până la data de 31 iulie 2024.


  Articolul 5

  La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 august 2023.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 19 iulie 2023.
  Nr. 2.408.

  Anexa nr. 1

  ANEXA
  privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în
  România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de
  autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții
  acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente
  pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu
  Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/ sau direcțiile de
  sănătate publică județene și a municipiului București


  Anexa nr. 2

  ANEXA
  privind prețul de referință generic (PRG) preț medicamente
  generice/biosimilare pentru care există aprobat preț pentru
  medicamentul inovativ


  Anexa nr. 3

  ANEXA
  cu privire la prețul de referință inovativ