LEGE nr. 77 din 10 iunie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019, cu următoarele modificări:1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își schimbă denumirea în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
  2. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. și filialele acesteia se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.4. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Încadrarea/Numirea personalului din cadrul instituțiilor reorganizate se face cu stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, categorie, clasă, grad, treaptă și gradație de la nivelul acestora.5. La articolul 15, punctul V se abrogă.6. La articolul 16 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) «Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice» cu «Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației»;

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  Ion-Marcel Ciolacu
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  Robert-Marius Cazanciuc

  București, 10 iunie 2020.
  Nr. 77.