DECRET nr. 49 din 16 ianuarie 2018pentru încetarea funcției de prim-ministru al Guvernului României
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2018
  În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) și ale art. 106 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 5 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere demisia prim-ministrului, domnul Mihai Tudose,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se ia act de demisia domnului Mihai Tudose din funcția de prim-ministru al Guvernului României și se constată vacanța acestei funcții.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 16 ianuarie 2018.
  Nr. 49.
  -----