ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 149 din 28 septembrie 2000
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 9 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  Adrian Marinescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat

  ACORD 05/06/2000