ORDIN nr. 170 din 10 martie 2008
privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 170 din 10 martie 2008
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 179 din 13 martie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul I

  Se aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 138/1995, şi Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Vergil Voineagu


  Anexa
  LISTA
  ocupaţiilor ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
    1.Îmbuteliator gaz petrol lichefiat se modifică în operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiatcodul815506
    2.Controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţiecodul822213
    3.Şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţieicodul122233
    4.Organizator producţie (studii superioare)codul245536
    5.Asistent regizor studiocodul347134
    6.Asistent regizor emisiecodul347135
    7.Miner în subteran pentru construcţiicodul711106
    8.Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilorcodul315218
    9.Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţiecodul741205
    10.Analist cumpărări/consultant furnizoricodul241401
    11.Analist preţ de revenire/costuricodul241126
    12.Tehnician preţ de revenire/costuricodul311906
    13.Ţesător manualcodul743214
    14.Manager de produscodul241938
    15.Lucrător utilaje specializate pentru salubrizarecodul916208
    16.Expert prevenire şi combatere a corupţieicodul241942
    17.Administrator societate comercialăcodul241939
    18.Expert achiziţii publicecodul241940
    19.Consilier de probaţiunecodul242206
    20.Inspector probaţiunecodul242207
    21.Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestiericodul814136
    22.Operator la colectatul şi manipulatul lemnuluicodul833106
    23.Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduricodul311211
    24.Inginer proiectant comunicaţiicodul214435
    25.Subinginer proiectant comunicaţiicodul214436
    26.Funcţionar ghişeu servicii publicecodul423101
    27.Referent evidenţa persoanelorcodul423102
    28.Inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţieicodul214546
    29.Subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţieicodul214547
    30.Registrator coordonatorcodul123112
    31.Registrator de carte funciarăcodul242914
    32.Asistent registratorcodul343214
    33.Registrator-şefcodul123113
    34.Stilist protezist de unghiicodul514110
    35.Administrator publiccodul247008
    36.Îngrijitor câini în adăposturicodul916201
    37.Prinzător câinicodul916205
    38.Operator recepţiecodul413333
    39.Agent curiercodul413334
    40.Şef trafic auto interncodul122676
    41.Şef trafic curierat interncodul122677
    42.Şef departament logisticăcodul122678
    43.Manipulant cutter-plottercodul734308
    44.Colator publicitarcodul734504
    45.Serigrafcodul734604
    46.Operator presă de transfer termiccodul734605
    47.Formator tuburi spectralecodul732206
    48.Modelator tuburi spectralecodul732202
    49.Operator procesare text şi imaginecodul411305
    50.Operator mase plasticecodul823209
    51.Operator maşini de termo-formatarecodul823210
    52.Tipograf print digital şi offsetcodul825109
    53.Operator la maşina de gravat şi decupat cu lasercodul825110
    54.Operator la maşina de tampografiatcodul825111
    55.Operator la maşina de laminatcodul825302
    56.Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculatorcodul213907
    57.Administrator financiar (patrimoniu) studii superioarecodul244111
    58.Administrator financiar (patrimoniu) studii mediicodul412207
    59.Laborant determinări fizico-mecanicecodul712921
    60.Preparator ferodouricodul815905
    61.Finisor universal ferodouricodul815906
    62.Preparator plăci de etanşare comprimatecodul823129
    63.Broker bursa de mărfuricodul341905
    64.Broker în asigurăricodul341202
    65.Manager de inovarecodul241941
    66.Consilier în domeniul adicţiilorcodul244604
    67.Preşedinte asociaţie patronalăcodul114217
    68.Vicepreşedinte asociaţie patronalăcodul114218
    69.Terapeut ocupaţionalcodul258505
    70.Asistent meteorologcodul211206
    71.Controlor acces metroucodul511205
    72.Agent staţie metroucodul413335
    73.Impiegat de mişcare metroucodul413336
    74.Operator mişcare metroucodul413337
    75.Casier metroucodul421113
    76.Şef echipă întreţinere cale metroucodul712922
    77.Şef echipă lucrări artă metroucodul712923
    78.Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metroucodul831105
    79.Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metroucodul831106
    80.Constructor structuri monolitecodul712304
    81.Instrumentist (studii medii)codul347307
    82.Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăcodul241220
    83.Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăcodul315219
    84.Lucrător operativ pentru autocontainerecodul832403
    85.Lucrător operativ pentru autocompactoarecodul916101
    86.Lucrător pentru salubrizare căi publicecodul916102
    87.Lucrător pentru salubrizare spaţii verzicodul916103
    88.Lucrător sortator deşeuri reciclabilecodul932008
    89.Dispecer operaţiuni salubrizarecodul413205
    90.Operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabilecodul829003
    91.Analist financiarcodul241943
    92.Expert în ingineria costurilor investiţionalecodul241944
    93.Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţăcodul241945
    94.Operator la utilaje de forjat dirijatcodul833204
    95.Operator la utilaje de reabilitări conducte subteranecodul833205
    96.Operator la utilaje pentru subtraversăricodul833206
    97.Operator textilecodul826907
    98.Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)codul311413
    99.Maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)codul311414
    100.Şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)codul311415
    101.Tehnician în serviciile de trafic aeriancodul311416
    102.Controlor trafic aerian dirijare non-radarcodul314413
    103.Controlor trafic aerian dirijare radarcodul314414
    104.Controlor trafic aerian informarecodul314415
    105.Navigator informarecodul314416
    106.Operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilăcodul314417
    107.Şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilăcodul314418
    108.Controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)codul314419
    109.Navigator instructor informarecodul314420
    110.Şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţia Civilăcodul122679
    111.Şef centru meteo aeronauticcodul122680
    112.Şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodromcodul122681
    113.Şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aerienecodul122682
    114.Şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aeriancodul122683
    115.Meteorolog aeronautic prognozistcodul211207
    116.Meteorolog aeronautic tehniciancodul311118
    117.Inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)codul214548
    118.Şef executiv audit interncodul122952
    119.Inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aeriancodul214437
    120.Referent/inspector în serviciile de trafic aeriancodul342912
    121.Operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aeriancodul312207
    122.Instalator reţele termice şi sanitarecodul713612
    123.Muncitor în serviciile de trafic aeriancodul933009
    124.Optometrist (studii superioare)codul222911
    125.Ofiţer control dopingcodul244605
    126.Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)codul241221
    127.Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)codul315220
    128.Asistent personal îngrijirecodul513305
    129.Mercantizorcodul342102
    130.Operator termoprotecţiecodul714109
    131.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiucodul724205
    132.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilorcodul724206
    133.Operator în verificare întreţinerea şi repararea autospecialelorcodul723307
      destinate apărării împotriva incendiilor    
    134.Metodistcodul214906
    135.Manager îmbunătăţire procesecodul241946
    136.Manager al sistemului de management al risculuicodul242314
    137.Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncăcodul242315
    138.Lucrător pentru drumuri şi căi feratecodul712924
    139.Confecţioner îmbrăcare volane în pielecodul733212
    140.Asistent analistcodul241947
    141.Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţionalăcodul242317
    142.Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europenecodul241948
    143.Şef echipă dochericodul835002
    144.Docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheucodul835003
    145.Docher armatorcodul835004
    146.Docher mecanizatorcodul835005
    147.Tractorist portuarcodul835006
    148.Conducător autotrailercodul835007
    149.Conducător autoîncărcător portuarcodul835008
    150.Macaragiu portuarcodul835009
    151.Stivuitorist portuarcodul835010
    152.Consultant cameralcodul244705
    153.Inspector protecţia mediuluicodul242318
    154.Medic specialist psihiatrucodul222912
    155.Medic de familie cu competenţe în sănătate mintalăcodul222913
    156.Asistent social cu competenţe în sănătate mintalăcodul244607
    157.Nursă de psihiatriecodul322106
    158.Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plasticecodul713409
    159.Art terapeutcodul244606
    160.Consilier afaceri europenecodul241949
    161.Subsecretar de statcodul111074
    162.Merceologcodul343308
    163.Referentcodul343309
    164.Manager generalcodul121028
    165.Managercodul121029
    166.Agent de intervenţie pază şi ordinecodul516907
    167.Agent transport valoricodul516908
    168.Agent conducători câini de serviciucodul516909
    169.Dispecer centru de alarmăcodul516910
    170.Şef turăcodul516911
    171.Inspector de securitatecodul516912
    172.Evaluator de risc efracţiecodul516913
    173.Consultant de securitatecodul516914
    174.Grafologcodul244408
    175.Şef cancelariecodul122953
    176.Schelarcodul721432
    177.Responsabil de mediucodul242316
    178.Purtător de cuvântcodul244706
    179.Specialist în managementul deşeurilorcodul242319
    180.Agent poliţie comunitarăcodul516915
    181.Designer floralcodul347136
    182.Consilier pentru tineretcodul244801
    183.Auditor în domeniul siguranţei alimentarecodul242320
    184.Grefier arhivarcodul343215
    185.Grefier registratorcodul343216
    186.Operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăcicodul311119
    187.Operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăcicodul816117
    188.Consilier tehniccodul214439
    189.Brand managercodul244707
    190.Şef studio RTVcodul214441
    191.Scenografcodul245537
    192.Asistent scenografcodul245538
    193.Videojurnalistcodul245539
    194.Manager în domeniul siguranţei alimentarecodul242321
    195.Montator electromecaniccodul828704
    196.Grafician mers de trencodul413341
    197.Operator injectoristcodul712305
    198.Electromecanic automatizări şi telecomunicaţiicodul724413
    199.Electromecaniccodul724414
    200.Psiholog în specialitatea psihologie clinicăcodul244501
    201.Psiholog în specialitatea consiliere psihologicăcodul244502
    202.Psiholog în specialitatea psihoterapiecodul244503
    203.Psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţionalăcodul244504
    204.Psiholog în specialitatea psihologia transporturilorcodul244505
    205.Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în serviciicodul244506
    206.Psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţionalăcodul244507
    207.Psiholog în specialitatea psihopedagogie specialăcodul244508
    208.Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionalecodul244509
    209.Psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafcodul244510
    210.Îmbuteliator gaz petrol lichefiatcodul93200

  Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724205.
  Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor codul 724206.
  Se exclude ocupaţia de cămătar codul 421402.
  Se redenumeşte grupa de bază 4214 Amanetări.
  Se exclude ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi/sau repararea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724207.
  Se exclude ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi/sau repararea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor codul 724208.
  Se modifică denumirea grupei de bază 2446 Specialişti în activitatea socială în Asistenţi sociali.
  Se modifică denumirea grupei de bază 3460 din Asistenţi sociali în Lucrători în asistenţă socială.
  Se elimină ocupaţiile psiholog codul 244501, psihopedagog codul 244502, specialist poligraf codul 244503 şi psiholog clinician 244504.
  Ocupaţia şef depou se completează şi devine şef depou/adjunct codul 122630.
  Se completează ocupaţia şef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi codul 122645 şi devine şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi.
  Se modifică denumirea ocupaţiei care devine preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii) codul 111039.
  Se exclude ocupaţia arhivar registrator codul 343209.
  Se introduce o grupă de bază 2448 Specialişti în activitatea de tineret, care are următoarea descriere: "Specialiştii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri şi organizaţii neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează şi participă la activităţi recreative şi educative pentru tineri; asigură consiliere/consultanţă tinerilor aflaţi în situaţii conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflaţi în situaţii de risc; contribuie prin activităţi specifice la creşterea implicării tinerilor în viaţa publică sub toate formele ei de manifestare."
  Ocupaţia specialist plan progres se înlocuieşte cu specialist îmbunătăţire procese codul 241928.
  Ocupaţia organizator procese funcţionale se înlocuieşte cu responsabil proces codul 241931.
  Ocupaţia agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.) se înlocuieşte cu ocupaţia agent de securitate incinte (magazin, hotel întreprindere etc.) codul 516903.
  Ocupaţia gardian public se înlocuieşte cu ocupaţia agent gardă de corp codul 516904.
  Ocupaţia agent pază control acces, ordine şi intervenţie se înlocuieşte cu ocupaţia agent securitate codul 516901.
  Ocupaţia agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori se înlocuieşte cu ocupaţia agent control acces codul 516902.
  Se exclude ocupaţia docher de la grupa de bază 8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane.
  Se creează o grupă de bază nouă 8350 Docheri, mecanizatori şi conducători de utilaje portuare, cu următoarea descriere: "Docherii, docherii mecanizatori şi conducătorii de utilaje portuare manipulează mărfurile, manevrează sculele şi dispozitivele adecvate fiecărei categorii de marfă în funcţie de ambalaj sau greutate/unitate, conduc, întreţin şi supraveghează instalaţii de încărcare/descărcare/transport şi manipulare a mărfurilor."
  Se înlocuieşte ocupaţia de operator în verificare, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu ocupaţia operator în verificare, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu codul 723305.
  Ocupaţia muzician se înlocuieşte cu ocupaţia instrumentist muzicant codul 347303.
  Se introduce ocupaţia ghid montan codul 349106.
  Se elimină ocupaţia de expert criminalist codul 242901.
  Se introduce grupa minoră 423 Funcţionari în servicii publice comunitare, respectiv grupa de bază 4231 Funcţionari în servicii publice comunitare, care vor avea următoarea descriere: "Funcţionarii în servicii publice comunitare desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor depuse de cetăţeni la ghişeele publice comunitare, actualizează şi valorifică registrul de evidenţă al persoanelor, furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, date de identificare ale persoanelor."
  -------------