HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 decembrie 2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011
  În aplicarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. d) și al art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,
  verificând lucrările Congresului avocaților din 10-11 iunie 2011,
  procedând la examinarea formei finale a Statutului profesiei de avocat,
  Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în ședința din 3 decembrie 2011, hotărăște:

  Articolul 1

  Se adoptă și se comunică spre publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul profesiei de avocat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statutul profesiei de avocat, adoptat în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre și Statutul profesiei de avocat se publică pe pagina web www.unbr.ro


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre se comunică barourilor, președintelui Comisiei centrale de cenzori, președintelui comisiei centrale de disciplină și președintelui Casei de Asigurări a Avocaților, care vor lua măsuri de aplicare a acesteia.

  Președintele Consiliului Uniunii
  Naționale a Barourilor din România,
  Gheorghe Florea

  București, 3 decembrie 2011.
  Nr. 64.

  ANEXĂ

  STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT