ORDIN nr. 97 din 1 septembrie 2015pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum și pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015
  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.396 din 31 iulie 2015, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  în baza prevederilor art. 19 și 35 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Unitățile utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice autorizate sanitar-veterinar până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se reautorizează sanitar-veterinar conform prevederilor prezentului ordin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 4

  Pentru unitățile care dețin autorizație sanitară veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin și sunt supuse autorizării sanitare veterinare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după o nouă evaluare, emit autorizația sanitară veterinară, fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Pentru unitățile care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse autorizării sanitare veterinare pentru prima dată, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după evaluare, emit autorizația sanitară veterinară și percep tarifele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pentru grădinile zoologice se completează referatul de evaluare, conform modelului C prevăzut în anexa nr. 13.2. La anexa nr. 1, punctele 17-20 se abrogă.3. La anexa nr. 13, modelul B se abrogă.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Dumitru Băiculescu

  București, 1 septembrie 2015.
  Nr. 97.

  Anexa nr. 1

  NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare
  și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice (Anexa nr. 1)


  Anexa nr. 2

  NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea
  animalelor în proceduri (Anexa nr. 2)