DECRET nr. 93 din 28 martie 1983
privind aprobarea statutelor organizaţiilor socialiste din agricultura
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 30 martie 1983  În scopul reglementării unitare a organizării şi activităţii organizaţiilor socialiste din agricultura, pe baza hotărîrii Congresului al II-lea al consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silviculturii şi gospodărirea apelor şi a Congresului al IV-lea al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, de adoptare a statutelor acestor organizaţii,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Se aprobă statutele organizaţiilor socialiste din agricultura şi anume:
  a) Statutul cooperativei agricole de producţie;
  b) Statutul asociaţiei economice intercooperatiste;
  c) Statutul cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor;
  d) Statutul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.
  Statutele fac parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 2

  Decretul Consiliului de Stat nr. 346/1977 se abroga, cu excepţia prevederilor art. 1 lit. b) privind Statutul uniunilor cooperativelor agricole de producţie, care rămîn în vigoare.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România

  STATUT 28/03/1983
  STATUT 28/03/1983
  STATUT 28/03/1983
  STATUT 28/03/1983