DECLARAȚIA nr. 2 din 28 iunie 2022Parlamentului României cu ocazia aniversării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022
  În temeiul prevederilor art. 13 pct. 23 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta declarație.
  România și Statele Unite ale Americii aniversează, la 11 iulie 2022, 25 de ani de la momentul lansării Parteneriatului strategic bilateral, inițiativă concretă care a urmărit construirea unui cadru de cooperare de sprijinire a eforturilor interne în domeniul reformei politice, economice, militare, administrative, inclusiv pentru susținerea atingerii de către România a obiectivului major de integrare euroatlantică.
  În cei 25 de ani care au trecut de la lansarea parteneriatului acesta s-a dezvoltat continuu, inclusiv prin adoptarea, la Washington, la 13 septembrie 2011, a Declarației comune privind Parteneriatul strategic pentru secolul XXI dintre România și Statele Unite ale Americii. Declarația comună reprezintă un punct de referință important pentru parteneriatul nostru strategic, fiind primul document politic care menționează Parteneriatul strategic și stabilind cadrul pentru cooperarea și coordonarea în creștere dintre România și SUA, în vederea promovării securității, democrației, bunei guvernări, oportunităților oferite de economia de piață și a schimburilor culturale.
  Odată cu adoptarea Declarației comune din 13 septembrie 2011 a fost semnat și Acordul româno-american privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România. Acest acord este primul document juridic bilateral care menționează Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Sistemul antirachetă a devenit complet operațional în 2016 și are importanță strategică majoră pentru securitatea Alianței Nord-Atlantice.
  În urma întrevederilor dintre Președintele României și Președintele SUA din 2017 și 2019, noi domenii, precum rețelele 5G și energia nucleară, au completat cadrul de cooperare al Parteneriatului strategic.
  În ultimii 25 de ani, Parteneriatul strategic dintre România și SUA și-a demonstrat în mod plenar valoarea practică și a evoluat odată cu progresul înregistrat de România în privința aderării la instituțiile europene și euroatlantice și de transformare internă profundă în conformitate cu valorile democratice ale spațiului euroatlantic.
  România și Statele Unite împărtășesc valori și interese comune, angajamentul profund pentru democrație și o relație strategică durabilă. Soliditatea relației dintre România și SUA este garantată de sprijinul puternic și constant al societății și al clasei politice românești.
  Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, lansat acum 25 de ani, reflectă voința de a răspunde provocărilor și amenințărilor regionale și globale și are o contribuție majoră la parcursul democratic, creșterea prosperității și securității cetățenilor români.
  Parteneriatul strategic dintre România și SUA oferă și cadrul de formulare a răspunsului comun, fundamentat pe dreptul internațional și respectul pentru ordinea internațională bazată pe reguli, la invazia neprovocată și nejustificată a Ucrainei de către Rusia.
  Cooperarea intensă și multidimensională dintre România și SUA din ultimii 25 de ani a condus la facilitarea contactelor între comunitățile de afaceri, precum și la o colaborare intensificată în asigurarea securității energetice, atât prin diversificarea surselor și rutelor de transport, cât și prin punerea bazelor unei relații mutual benefice în sectorul nuclear civil, în ceea ce privește diversificarea surselor de gaz și explorarea posibilităților de utilizare a surselor de energie regenerabilă.
  A fost consolidată acțiunea comună în favoarea democrației și statului de drept, inclusiv prin susținerea acestora în regiunea Balcanilor de Vest și a Parteneriatului Estic, precum și prin cooperarea în cadrul Comunității Democrațiilor, a cărei președinție este exercitată de România, și al Summitului pentru Democrație, organizat în 2021 de SUA. A fost intensificată cooperarea în domeniul asigurării securității comunicațiilor și în combaterea dezinformării și amenințărilor hibride.
  Salutăm în mod deosebit progresele importante înregistrate în cooperarea dintre România și SUA în domeniul securității, în vederea asigurării securității Flancului Estic al NATO, inclusiv în regiunea Mării Negre. Remarcăm în special amplasarea și operaționalizarea facilității antirachetă la baza aeriană de la Deveselu; creșterea prezenței militare și diversificarea rotației de forțe SUA pe teritoriul României, inclusiv prin desfășurarea în 2022 la Baza Aeriană Câmpia Turzii a unui detașament de aeronave MQ-9 Reaper aparținând Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, repoziționarea în România a Batalionului Stryker, dislocarea unor aeronave F-16 și F-18 pentru consolidarea misiunilor de Poliție Aeriană Întărită în România; intensificarea exercițiilor comune; cooperarea în dotarea cu sisteme de armament performante, România fiind primul stat european care a achiziționat sistemul HIMARS.
  La aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, Parlamentul României:– reafirmă relevanța și validitatea principiilor pe care se bazează Parteneriatului strategic, respectiv angajamentul comun pentru valorile și instituțiile democrației, statului de drept și drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și recunoașterea comună a rolului relevant al României în Europa de Sud-Est în promovarea acestor valori și principii;– subliniază angajamentul ferm al Parlamentului României pentru Parteneriatul strategic România-SUA, care constituie și va rămâne unul dintre pilonii fundamentali ai politicii externe și de securitate a statului român;– recunoaște beneficiile rezultate din implementarea cu succes a etapelor convenite de comun acord în cadrul Parteneriatului strategic;– sprijină aprofundarea și extinderea Parteneriatului strategic, creșterea relevanței strategice a acestuia, prin extinderea colaborării în domenii ca apărare, energie, comunicații, noi tehnologii, combatere a amenințărilor hibride;– se angajează să sprijine în activitatea legislativă și prin mijloacele diplomației parlamentare măsurile de asigurare a securității în mod unitar și coerent pe Flancul Estic al NATO și în spațiul euroatlantic, inclusiv creșterea prezenței militare SUA în România, fiind încredințat că acestea aduc beneficii reciproce pe termen lung și întăresc legăturile transatlantice;– reiterează hotărârea de a sprijini contactul strâns și coordonarea cu SUA, uniți în voința de a susține ordinea internațională bazată pe reguli, care este esențială pentru menținerea păcii și securității mondiale, pentru a proteja democrația și libertatea și pentru a asigura securitatea aprovizionării cu alimente la nivel global, în contextul agresiunii militare continue pe scară largă a Rusiei împotriva integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei;– subliniază faptul că relația transatlantică, care include NATO, cooperarea UE-SUA și relațiile bilaterale ale statelor europene cu Statele Unite, este esențială pentru securitatea și prosperitatea cetățenilor de pe ambele maluri ale Atlanticului;– salută angajamentul Administrației SUA în favoarea democrației, inclusiv reunirea unui Summit pentru Democrație, susține sinergia procesului lansat prin acest summit cu activitățile Comunității Democrațiilor, a cărei președinție este asigurată de România, și importanța unui răspuns comun la provocările generate de regimurile autoritare și regresul înregistrat în materie de democrație în mai multe regiuni ale lumii;– exprimă dorința de a întări și extinde, în spiritul prevederilor Parteneriatului strategic și prin mijloacele specifice diplomației parlamentare, legăturile cu reprezentanții Congresului SUA, contribuind astfel la promovarea valorilor comune ale democrației, multilateralismului, statului de drept și apărării drepturilor omului, atât în plan bilateral, cât și la nivelul organizațiilor internaționale;– confirmă sprijinul pentru Inițiativa celor Trei Mări și pentru proiectele Rail2Sea și Via Carpatia, salută susținerea SUA, inclusiv financiară și printr-o rezoluție a Camerei Reprezentanților pentru acest format de cooperare care vizează consolidarea rezilienței într-un spațiu esențial pentru securitatea Europei;– salută implicarea consistentă a Statelor Unite în reuniunile Formatului București 9, inițiativă a Președinților României și Poloniei, platformă utilizată în mod intensiv în ultima perioadă pentru coordonare transatlantică și promovarea abordărilor comune în consolidarea securității euroatlantice;– subliniază importanța relațiilor interpersonale pentru vitalitatea și soliditatea parteneriatului dintre SUA și România; salută, în context, intensificarea dialogului privind îndeplinirea condițiilor pentru includerea României în Programul Visa Waiver și exprimă interesul de a consolida dialogul interparlamentar pe această temă. Exprimăm speranța că aderarea României la Programul Visa Waiver, obiectiv comun al celor două țări, se va realiza în cel mai scurt timp, fiind deosebit de important pentru toți cetățenii români.
  Această declarație a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 28 iunie 2022.
  Nr. 2.
  -----