ORDIN nr. 1.642 din 15 octombrie 2021privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 15 octombrie 2021
  Având în vedere:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021, cu completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 357.077/DGAS din 13.10.2021 întocmit de către Direcția generală ajutor de stat,
  în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,
  ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Direcția generală ajutor de stat și agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Virgil-Daniel Popescu

  București, 15 octombrie 2021.
  Nr. 1.642.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri
  externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța
  de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
  financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate
  2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul
  fondurilor europene