HOTĂRÂRE nr. 80 din 26 ianuarie 2011
pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Planul naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă sau subterană - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ─────────── Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
  Nr. 80.
  ---------