HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 6 noiembrie 2000
privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi, inclusă în componenta "Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor de investiţii" din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 8 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat sa implementeze strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi, respectiv vânzarea către investitori strategici a pachetului majoritar de acţiuni din capitalul social deţinut la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, prin metoda de negociere.


  Articolul 2

  Fondul Proprietăţii de Stat poate să vândă întregul pachet de acţiuni din capitalul social actual deţinut la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi.


  Articolul 3

  Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii vor prezenta Fondului Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar majoritar la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, propunerea privind conversia creanţelor deţinute la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor şi ceilalţi creditori bugetari mandatează Fondul Proprietăţii de Stat să ofere la privatizare acţiunile noi rezultate din orice conversie a creanţelor în acţiuni, referitoare la datoriile Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi.


  Articolul 5

  În vederea sporirii atractivităţii Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi la privatizare, se aproba scutirea de la plata penalitatilor şi majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare de către creditorii bugetari, conform legii.


  Articolul 6

  Se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat sa negocieze cu investitorii strategici planurile de investiţii propuse de aceştia pentru dezvoltarea activităţii la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, în baza "Programului de restructurare a siderurgiei româneşti" elaborat de Ministerul Industriei şi Comerţului.


  Articolul 7

  (1) Măsurile de corelare a numărului de personal cu planul de afaceri vor fi implementate cu consultarea sindicatelor din cadrul Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi şi vor fi comunicate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  (2) Prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale sursele de finanţare aprobate conform "Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională" (RICOP) vor fi corelate cu rezultatul consultărilor dintre partenerii sociali.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Dezvoltare Regionala,
  Mihai David
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul funcţiei publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Liviu Lucian Albu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  p. Preşedintele Consiliului de administraţie
  al Fondului Proprietăţii de Stat,
  Victor Eros
  --------