LEGE nr. 203 din 25 mai 2004
pentru declararea ca oraş a comunei Pătârlagele, judeţul Buzău
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Comuna Pătârlagele, judeţul Buzău, se declară oraş, având în componenţă localităţile Pătârlagele, Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mărunţişu şi Mănăstirea.
  (2) Satele Muşcel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroeşti, Valea Lupului, Valea Sibiciului şi Valea Viei aparţin oraşului Pătârlagele.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Bucureşti, 25 mai 2004.
  Nr. 203.
  _________________