ORDIN nr. 181 din 29 noiembrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
  În temeiul art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite în continuare norme metodologice.


  Articolul 2

  Conducătorii unităților/structurilor centrale și teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri pentru aplicarea dispozițiilor normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare și decontarea cheltuielilor de cazare polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 136/2004*), cu modificările și completările ulterioare, cu excepția pct. 54-56;
  c) Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare și decontarea cheltuielilor de cazare, precum și acordarea drepturilor de mutare (transferare) militarilor și personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001*), cu modificările și completările ulterioare, cu excepția pct. 68-70 și pct. 100-103;
  d) pct. 4 și 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și a condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor polițiștilor în situația mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 425/2003*).
  *) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 136/2004, Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 și Ordinul ministrului de interne nr. 425/2003 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4
  (1) În cazul deplasărilor la și de la locul de muncă solicitate sau aprobate anterior intrării în vigoare a normelor metodologice, eventualele sume acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 pentru decontarea cheltuielilor de transport și/sau pentru suportarea contravalorii transportului sub forma unor sume forfetare cuvenite se regularizează, ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în funcție de modalitatea de deplasare aprobată, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022, conform procedurii stabilite de normele metodologice.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), decontarea cheltuielilor de transport și/sau acordarea contravalorii transportului sub forma unor sume forfetare se realizează de la data la care persoana solicitantă ar fi îndeplinit condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022, conform procedurii stabilite de normele metodologice.


  Articolul 5

  Personalului Ministerului Afacerilor Interne care a beneficiat în anul 2022 de decontarea transportului pentru efectuarea concediului de odihnă anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională i se acordă, în condițiile prevăzute de normele metodologice, diferența dintre cuantumul sumei forfetare cuvenite conform art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 și sumele aferente anului în curs ce au fost decontate anterior.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 29 noiembrie 2022.
  Nr. 181.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
  a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022
  privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului
  din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională