ORDONANTA Nr. 29 din 18 august 1995
privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 30 august 1995  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Salariaţii din cadrul administraţiei publice, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, care nu au efectuat, integral sau parţial, concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv, sunt îndreptăţiţi sa primească o compensare în bani corespunzătoare numărului de zile de concediu neefectuat.
  (2) Compensarea se calculează pe baza numărului de zile de concediu neefectuat şi a mediei zilnice a salariului de baza, a sporului de vechime şi, după caz, a indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare lunii decembrie a anului respectiv.
  (3) Compensarea prevăzută la alin. (1) nu se acordă salariaţilor care, conform programării sau reprogramarii, au început concediul de odihnă în luna decembrie şi îl continua în luna ianuarie a anului următor.


  Articolul 2

  Compensarea prevăzută la art. 1 se acordă salariaţilor care nu au putut efectua concediul de odihnă programat sau reprogramat, în următoarele situaţii:
  a) s-au aflat în concediu medical sau în concediu de maternitate;
  b) dacă, din motive întemeiate, prezenta lor în cadrul unităţii a fost necesară pentru asigurarea funcţionarii normale a serviciului. Menţinerea la serviciu se poate face prin dispoziţia scrisă a conducerii unităţii, cu acordul ordonatorului principal de credite bugetare. În cazul ministrilor de stat, al ministrilor şi al altor conducatori ai instituţiilor administraţiei publice centrale, menţinerea la serviciu se poate face numai prin dispoziţia scrisă a primului-ministru, iar în cazul secretarilor de stat, al subsecretarilor de stat şi al altor persoane cu funcţii asimilate acestora, prin dispoziţia scrisă a ministrilor sau, după caz, a altor ordonatori principali de credite bugetare;
  c) salariatul este chemat sa îndeplinească îndatoriri publice;
  d) salariatul este chemat sa satisfacă obligaţii militare, altele decît serviciul militar în termen;
  e) salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, în ţara ori străinătate;
  f) salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterica;
  g) salariata se afla în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 1 an.


  Articolul 3

  Compensarea acordată în condiţiile art. 1 şi 2 se suporta din prevederile bugetare ale anului următor ale fiecărei instituţii publice.


  Articolul 4

  Prevederile art. 8 alin. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, republicată, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu