ANEXA nr. 6 din 26 iunie 2013informativă la OMTCT nr. 157/2007
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 bis din 4 septembrie 2013 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.210 din 26 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.


  Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor

  Partea a VI-a


  Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice
  a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare
  a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor
  Indicativ Mc 001/6 - 2013

  VOLUMUL I
  Informații generale. Valori medii lunare ale parametrilor climatici reprezentativi pentru localități din România
  VOLUMUL II
  Anul climatic tip pentru Municipiul București. Date climatice orare
  VOLUMUL III
  Anul climatic tip pentru Municipiul București. Date climatice orare
  VOLUMUL IV
  Anul climatic tip pentru Municipiul Cluj-Napoca. Date climatice orare
  VOLUMUL V
  Anul climatic tip pentru Municipiul Constanța. Date climatice orare
  VOLUMUL VI
  Anul climatic tip pentru Municipiul Craiova. Date climatice orare
  VOLUMUL VII
  Anul climatic tip pentru Municipiul Deva. Date climatice orare
  VOLUMUL VIII
  Anul climatic tip pentru Municipiul Galați. Date climatice orare
  VOLUMUL IX
  Anul climatic tip pentru Municipiul Iași. Date climatice orare
  VOLUMUL X
  Anul climatic tip pentru Municipiul Timișoara. Date climatice orare

  -----