ORDIN nr. 288 din 3 septembrie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Nr. 691 din 10 august 2007
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 1.459 din 1 octombrie 2007
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 288 din 3 septembrie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007  În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,
  în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David


  Anexă

  NORMA 01/10/2007