ORDIN nr. 4.797 din 31 august 2017privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 22 septembrie 2017
  Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) și ale art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Toate unitățile de învățământ preuniversitar din România sunt sprijinite să favorizeze, să diversifice și să extindă studiul limbilor moderne de circulație internațională, prin folosirea rațională a resurselor de care dispun și prin atragerea altora noi.


  Articolul 2
  (1) În unitățile de învățământ preuniversitar pot funcționa clase cu predare în regim intensiv, respectiv bilingv a unei limbi moderne de circulație internațională.(2) Organizarea claselor cu predare în regim intensiv, respectiv bilingv a unei limbi moderne de circulație internațională se face în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv se pot organiza în învățământul gimnazial și liceal, la orice profil liceal, potrivit regulamentului prevăzut la art. 2 alin. (2).


  Articolul 4

  Clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în învățământul liceal, la orice profil liceal, potrivit regulamentului prevăzut la art. 2 alin. (2).


  Articolul 5
  (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2017-2018.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar se abrogă.


  Articolul 6

  Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  București, 31 august 2017.
  Nr. 4.797.

  Anexă

  REGULAMENT-CADRU
  de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv,
  respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar