ANEXE din 18 octombrie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 bis din 10 noiembrie 2006 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 18 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 915 din 10 noiembrie 2006.  Anexa nr. 1

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în municipiul Turda, strada Agriculturii, nr. 27, județul Cluj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Turda, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Turda se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvolta re Agricolă Turda.


  Anexa nr. 2

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Lovrin, strada Principală nr. 200, județul Timiș, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.


  Anexa nr. 3

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman, care se desființează.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  4. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  5. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 4

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în comuna Secuieni, județul Neamț, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni, care se desființează.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  4. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  5. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 5


  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Valu lui Traian, județul Constanța, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea, care se desființează.2. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  3. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  3.1. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  4. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  5. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  6. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  6.1. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  6.2. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  6.3. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )


  Anexa nr. 6
  Abrogată.
  (la 13-06-2018, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )


  Anexa nr. 7


  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Craiova, Șoseaua Bălcești, nr. 54, județul Dolj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.


  Anexa nr. 8


  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Brăila, Șoseaua Vizirului, km 9, județul Brăila, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila, care se desființează.2. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  3. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  3.1. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  4. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  5. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  6. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  6.1. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  6.2. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
  6.3. Abrogat.
  (la 09-10-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )


  Anexa nr. 9


  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 15, județul Suceava, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.


  Anexa nr. 10


  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Livada, strada Baia Mare nr. 7, județul Satu Mare, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și fuzionarea cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare, care se desființează.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  4. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  4.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 4.1. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  5. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  7. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 7. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  7.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 7.1. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  7.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 7.2. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  7.3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 7.3. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 11

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr. 5, județul Bihor, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.


  Anexa nr. 12

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Perișoru, județul Călărași, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești, care se desființează.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  3.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  4. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  5. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.1. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.2. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
  6.3. Abrogat.
  (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 13

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Tulcea, Șoseaua Agighiol, km. 8, județul Tulcea, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 13 a fost modificat de Punctul 13, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.3.1. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea se preia de către Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.


  Anexa nr. 14

  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în strada Ady Endre nr. 55, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 14 a fost modificat de Punctul 14, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 )
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc este asigurată de:
  a) consiliul de administrație format din 7 membri;
  b) director.
  6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.


  Anexa nr. 15
  Abrogată.
  (la 18-05-2018, Anexa nr. 15 a fost abrogată de Articolul 17 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018 )


  Anexa nr. 1.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda,
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul
  dobândirii/
  dării în
  folosință

  Valoarea de
  inventar
  (în lei RON)

  Situația juridică

  Situația
  juridică
  actuală
  concesiune
  /închiriat
  /dat cu titlu
  gratuit

  Tip
  bun

  Descrierea tehnică (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz,
  pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În
  administrare/
  concesiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  101722

  8.29.06

  Magazie pentru
  produse agricole

  Zidărie din cărămidă, S=592 mp

  Uscător
  știuleți

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1954

  13.387

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101726

  8.29.06

  Saivan pentru oi

  Stâlpi din beton,pereți din
  cărămidă capacitate 1090
  capete

  Stație de
  semințe

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1987

  218.734

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101729

  8.29.06

  Adăpost pentru
  porcine

  Pereți din cărămidă, fundație
  beton,
  S=666mp, pentru tineret porcin

  Stație de
  semințe

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1958

  371

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101730

  8.29.06

  Maternitate scroafe

  Pereți din cărămidă, S=403 mp

  Stație de
  semințe

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1963

  193

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101732

  8.29.06

  Magazie pentru
  produse agricole

  Trei nivele,pereți din cărămidă

  Pavilion
  administrativ

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1905

  179

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101736

  8.29.06

  Hală de stoarcere
  a strugurilor

  Construcție din cărămidă
  fundație din beton, acoperiș cu
  plăci de azbociment

  Vie
  Iordovanu
  Mic

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1965

  125

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101738

  8.29.06

  Magazie pentru
  produse agricole

  Zidărie din cărămidă, S=626 mp

  Uscător
  știuleți

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1960

  60.793

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101745

  8.29.06

  Construcție centrală
  termică

  Cu un nivel suprafața de 85,55
  mp

  Pavilion
  central

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1975

  115.834

  Pvr 4804/
  nov. 1974
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101746

  8.29.06

  Construcție uscător
  știuleți porumb

  Cărămidă, acoperit cu planșeu
  de beton, supr. 200 mp

  Atelier
  mecanic

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1964

  943

  HCM
  2731/1956
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101764

  8.29.06

  Magazie pentru
  cereale

  Capacitate 3000 to cu rampa de
  încărcare

  Grajduri
  F3
  zootehnică

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1975

  643.409

  Pvr 3830/
  nov. 1974
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101769

  8.29.06

  Stație de uscare,
  condiționare a
  semințelor

  Beton armat, șarpantă, profile
  mecanice

  Grajduri
  F3
  zootehnică

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1975

  2.069.133

  Pvr 340/
  feb. 1974
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101808

  8.29.06

  Clădire
  pentru
  laborator cercetare

  Două nivele,
  S=627 mp

  Liceul
  Agricol

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1905

  315

  HCM
  2731/1956,
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  101812

  8.29.06

  Adăpost pentru
  porcine

  Pereți din cărămidă, fundație
  beton, supr.272 mp

  Stație de
  semințe

  Țara:România
  Județ:CLUJ;
  Mun.Turda;
  Str.Agricul-
  turii; Nr.27

  1963

  251

  HCM
  2731/1956,
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil  TOTAL

  3.123.667
  2. Bunurile proprietate privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii

  Nr.
  crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de
  inventar - lei RON -

  Situația juridică

  1.

  1.

  Construcții

  3.045.979

  În proprietate

  2.

  2.

  Echipamente tehnologice

  1.088.586

  În proprietate

  3.

  3.

  Aparate și instalații de măsurare, control și
  reglare

  106.418

  În proprietate

  4.

  4.

  Mijloace de transport

  87.176

  În proprietate

  5.

  5.

  Animale și plantații

  121.300

  În proprietate

  6.

  6.

  Mobilier, aparatură de birotică și alte active
  corporale

  28.341

  În proprietate


  TOTAL


  4.477.800  Anexa nr. 2.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole
  Lovrin, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul
  dobândirii/
  dării în
  folosință

  Valoarea de
  inventar
  (în lei RON)

  Situația juridică

  Situația
  juridică
  actuală
  concesiune
  /închiriat
  /dat cu titlu
  gratuit

  Tip
  bun

  Descrierea tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz, pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În administrare/
  concesiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  117139

  8.29.06

  Magazie cercetare
  hala 1

  Magazie depozitat
  semințe cu două nivele

  Livada de pruni și
  pădure

  Lovrin -
  Timiș

  1964

  64.013

  PVR4/ 10.1966
  HG
  509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117145

  8.29.06

  Sediu fermă
  producere
  semințe casa 775

  Construcție cu 8
  camere
  și pivniță

  N-drum,
  S-parc,
  E-livada,
  V-strada

  Lovrin -
  Timiș

  1923

  15.022

  leg. 187/ 1945
  dosar 1807/1986

  În
  administrare


  Imobil

  117147

  8.29.06

  Grajd
  100 cai

  Construcții cu 2
  încăperi și curte

  incinta fermei

  Lovrin -
  Timiș

  1936

  1.010

  leg. 187/ 1945
  dosar 1807/1986

  În
  administrare


  Imobil

  117149

  8.29.06

  Magazie
  îngrășăminte

  Spațiu depozitat
  îngrășăminte

  incinta fermei

  Lovrin -
  Timiș

  1939

  8.720

  Leg. 187/ 1945
  dosar 1807/1986

  În
  administrare


  Imobil

  117151

  8.29.06

  Clădire atelier

  Atelier mecanic și parc
  de mașini agricole

  Cimitirul catolic, teren
  arabil

  Lovrin -
  Timiș

  1934

  9.822

  Leg. 187/ 1945
  dosar 1807/1986

  În
  administrare


  Imobil

  117155

  8.29.06

  Grajd vaci nr. 1

  Grajd bovine
  cu umbrar
  și padoc

  Incinta fermei nr. 3
  Zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1966

  77.511

  PVR2/ 10.1966
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117157

  8.29.06

  Grajd vaci nr. 2

  Grajd bovine cu umbrar
  și padoc

  Incinta fermei nr. 3
  Zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1964

  93.526

  PVR3/ 10.1966
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117163

  8.29.06

  Grajd vaci nr. 3

  Grajd bovine cu umbrar
  și padoc

  Incinta fermei nr. 3
  Zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1963

  67.187

  PVR2/
  10.1966
  HG
  509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117164

  8.29.06

  Uscător porumb
  știuleți

  Uscător porumb
  știuleți cu combustibil
  lichid

  N-arabil,
  S-platformă
  E-stație
  V-atelier

  Lovrin -
  Timiș

  1978

  125.327

  PVR5/ 11.1978
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117171

  8.29.06

  Magazie cereale
  50 vag. nr. 1

  Magazie cereale
  compartimentată

  Incinta fermei nr. 3
  zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1952

  21.476

  PVR2/ 11.1952
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117176

  8.29.06

  Cabina Grup
  Electrogen

  Construcție din
  cărămidă

  Incinta fermei nr. 3
  zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1983

  10.363

  PVR3/ 12.1983
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117178

  8.29.06

  Filtru sanitar fermă
  bovine

  Filtru sanitar

  Incinta fermei nr. 3
  zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1973

  21.022

  PVR4/ 11.1973
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117186

  8.29.06

  Lăptărie

  Construcție cărămidă
  cu două încăperi

  Incinta fermei nr. 3
  zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1987

  7.220

  PVR2/ 12.1987
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117187

  8.29.06

  Vilă birouri și lab.

  Construcție birouri și
  lab. zootehnic

  Incinta fermei nr. 3
  zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1915

  25.011

  Leg. 187/ 1945
  dosar 1609/1986

  În
  administrare


  Imobil

  117191

  8.29.06

  Micro FNC

  Stație preparat nutrețuri
  combinate

  Incinta fermei nr. 3
  zootehnie

  Lovrin -
  Timiș

  1987

  77.622

  PVR5/ 12/1987
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117195

  8.29.06

  Laborator mecanic

  Cărămidă, 34 mp

  NS-arabil, SUCS
  V-fermă zootehnică

  Lovrin -
  Timiș

  1963

  76.104

  PVR4/ 11/1963
  PVR3/ 12/1970

  În
  administrare


  Imobil

  117202

  8.29.06

  Bloc locuințe
  specialiști

  Bloc 2 nivele și 6
  apartamente

  N-casa,
  S-str. Princ.
  E-casa,
  V-bloc

  Lovrin -
  Timiș

  1968

  22.282

  PVR27/ 09/1968
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117206

  8.29.06

  Cantina casa
  nr. 165

  2 Săli mese, magazie,
  bucătărie, terasă etc.

  N-str. Nisip
  S,E-parc,
  V-str. scurt

  Lovrin -
  Timiș

  1915

  3.042

  D 45/1945
  D 266/1948
  D 2079

  În
  administrare


  Imobil

  117207

  8.29.06

  Pavilion adm. și lab.
  cercetare

  Castel cu parc și
  anexe

  N-str. Nisip,
  S-str. Prin.,
  E-bl.1,
  V-str. scurtă

  Lovrin -
  Timiș

  1880

  145.205

  D 223/1974
  dec,
  7528/1986

  În
  administrare


  Imobil

  117209

  8.29.06

  Stație condiționat
  semințe cu
  magazie pt semințe

  Stație cond. semințe
  cereale și pl. tehnice
  de 8000t cap. an

  N-arabil,
  S-plat. beton,
  E-arabil,
  V-atelier

  Lovrin -
  Timiș

  1970

  1.225.972

  PV2/
  12/1970
  PV7/
  12/1977

  În
  administrare


  Imobil

  117213

  8.29.06

  Bloc locuințe
  specialiști

  Bloc 2 nivele și 6
  apartamente

  N-casa,
  S-str.
  Princ.
  E-bloc, V-
  str. mică

  Lovrin -
  Timiș

  1968

  22.283

  PVR26/ 09/1968
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117217

  8.29.06

  Castel de apă cu
  puț forat

  Castel de apă de 50 m
  cu puț forat în 1995

  Situat în parcul
  Castelului

  Lovrin -
  Timiș

  1910

  11.493

  D 223/1974
  D 7528/ 1986

  În
  administrare


  Imobil

  117220

  8.29.06

  Magazie ambalaje

  Magazie depozitat
  ambalaje împărțită
  pe lab.

  Incinta fermei Lovrin

  Lovrin -
  Timiș

  1972

  5.674

  PVR4/ 08/1972
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117223

  8.29.06

  Magazie cercetare

  Magazie depozitat
  materiale împărțită
  pe lab.

  Incinta fermei Lovrin

  Lovrin -
  Timiș

  1973

  17.224

  PVR7/ 11/1971
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117229

  8.29.06

  Magazie cercetare

  Magazie depozitat
  materiale împărțită în
  compartimente

  N-mag. îngr.
  S-drum,
  E-fânar,
  V-magazie

  Lovrin -
  Timiș

  1990

  22.388

  PVR11/ 09/1990
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117230

  8.29.06

  Magazie cercetare,
  hala nr. 2

  Magazie depozitat
  semințe 1 nivel

  mărginită livadă
  pruni și pădure

  Lovrin -
  Timiș

  1965

  34.744

  PVR7/ 07/1965
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117233

  8.29.06

  Adăpost meteo

  Adăpost meteo cu
  împrejm.

  CF

  Lovrin -
  Timiș

  1976

  2.145

  PVR3/ 07/1976
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  117235

  8.29.06

  Bloc locuințe
  specialiști

  Bloc 2 nivele și 6
  apartamente

  N-casă, S-str.Princ.
  E-casă, V-parc

  Lovrin -
  Timiș

  1965

  22.152

  PVR43/ 12/1965
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil
  Total
  2.235.560
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului

  Nr. crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de
  inventar
  - lei RON -

  Situația juridică

  1.

  1.

  Construcții

  1.770.388

  În administrare  Total

  1.770.388

  3. Bunurile proprii

  Nr.
  crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  - lei RON -

  Situația juridică

  1.

  2.

  Instalații tehnice,
  mijloace de transport,
  animale și plantații

  4.202.744

  În proprietate

  2.

  3.

  Mobilier, aparatură
  birotică, echipamente de
  protecție a valorilor
  umane și materiale și
  alte active corporale

  30.750

  În proprietate  Total

  4.242.484  Anexa nr. 3.a)
  Abrogată.
  (la 19-03-2019, Anexa nr. 3.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 4.a)
  Abrogată.
  (la 19-03-2019, Anexa nr. 4.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 5.a)
  Abrogată.
  (la 09-10-2019, Anexa nr. 5.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )


  Anexa nr. 6.a)
  Abrogată.
  (la 13-06-2018, Anexa nr. 6.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )


  Anexa nr. 7.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Simnic
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. M.F.

  Cod de
  clasif.

  Denumire

  Date de identificare

  Anul
  dobândirii/
  dării în folosință
  Baza legală

  Valoarea de
  inventar
  (în lei RON)

  Situația juridică

  Situația juridică
  actuală
  concesiune
  /închiriat
  /dat cu titlu
  gratuit

  Tip
  bun

  Descrierea tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz,
  pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În administrare/
  concesiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  116750

  8.29.06

  Platforma
  cond. sem.

  762 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1969

  5.953

  PV recep-
  ție 1969,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116768

  8.29.06

  Clădire
  pompare

  Stație pomp.
  16 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1961

  488

  PV recep-
  ție 1961,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116772

  8.29.06

  Atelier mecanic

  Corp clădire
  612 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1961

  21.164

  PV recep-
  ție 1961,
  și
  protocol

  În administrare


  Imobil

  116776

  8.29.06

  Grajd vaci

  Corp clădire
  775 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  4.749

  PV recep-
  ție 1968,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116780

  8.29.06

  Remiza utilaje

  Corp clădire
  272 mp
  cărămidă

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1960

  2.232

  PV recep-
  ție 1961,
  și
  protocol

  În administrare


  Imobil

  116787

  8.29.06

  Adăpost
  selectoare

  Corp clădire
  155 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1977

  1.367

  PV recep-
  ție 1977,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116790

  8.29.06

  Stație
  cond. sem.

  Corp clădire
  inst. cond.
  calibr.,
  calibr.,
  trat.,
  ambalat,
  transp.,
  depozitat,
  1700 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1982

  280.811

  PV recep-
  ție 202/
  30.06.1982
  HG.

  În administrare


  Imobil

  116796

  8.29.06

  Stație primire
  porumb

  Corp clădire
  corp fabric,
  mag. Prod.
  Finite, dep.
  Ciocalai,
  buncăr
  porumb,
  drumuri,
  4400 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1986

  211.956

  PV recep-
  ție 1986
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116800

  8.29.06

  Grajd pentru cai

  Corp clădire
  24 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1955

  3

  PV recep-
  ție 1963,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116802

  8.29.06

  Șopron + baraca

  Corp clădire
  158 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1963

  5

  PV recep-
  ție 1963,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116805

  8.29.06

  Platforma
  uscat semințe

  864 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1986

  8.507

  PV recep-
  ție 1986,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116809

  8.29.06

  Atelier mecanic

  Corp clădire
  238 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1981

  2.671

  PV recep-
  ție 1961
  și
  protocol

  În administrare


  Imobil

  116811

  8.29.06

  Grup social

  Corp clădire
  locuințe
  433 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1959

  531

  PV recep-
  ție 1959
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116818

  8.29.06

  Clădire laborator

  3 nivele+ap.
  Laborator
  16 mp,
  cărămidă

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1964

  18.736

  PV recep-
  ție 1964
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116821

  8.29.06

  Remiza utilaje

  Corp clădire
  276 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1961

  2.085

  PV recep-
  ție 1961
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116841

  8.29.06

  Sediu admin.

  3 nivele -
  45 camere
  1648 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  29.819

  PV recep-
  ție 1968
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116856

  8.29.06

  Pavilion O

  Corp clădire
  zid

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  18

  PV recep-
  ție 228/
  01.1999
  HG

  În administrare


  Imobil

  116860

  8.29.06

  Dormitor

  1 nivel
  70 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  341

  PV recep-
  ție 1958
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116863

  8.29.06

  Atelier mecanic

  1 nivel
  128 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  746

  PV recep-
  ție 7053/
  05.1958,
  HG

  În administrare


  Imobil

  116865

  8.29.06

  Pavilion F2

  1 nivel,
  2 camere
  6 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  5

  PV recep-
  ție 1958
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116869

  8.29.06

  Cabine spațiale
  birouri

  2 nivele
  birouri
  45 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1984

  1.743

  PV recep-
  ție 1984,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116873

  8.29.06

  Centru
  prelucrare
  lapte

  Corp clădire
  utilaje,
  484 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1998

  61.946

  PV recep-
  ție 228/
  01.1999,
  HG

  În administrare


  Imobil

  116877

  8.29.06

  Platforma
  uscat semințe

  648 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1986

  11.970

  PV recep-
  ție 1986
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116880

  8.29.06

  Clădire cantina

  Corp clădire
  75 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1911

  11

  PV recep-
  ție 228/
  01.1999,
  HG

  În administrare


  Imobil

  116883

  8.29.06

  Platforma
  uscat semințe

  Betonat +
  constr. Bet.
  Acop.
  1080 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1986

  13.870

  PV recep-
  ție 1986
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116886

  8.29.06

  Pavilion N

  Corp clădire
  zid magazie

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  263

  PV recep-
  ție 54/
  01.1958,
  HG

  În administrare


  Imobil

  116888

  8.29.06

  Depozit
  carburanți

  Corp clădire
  zid
  52 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1971

  1.749

  PV recep-
  ție 1971
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116893

  8.29.06

  Clădire
  zid + anexa

  Corp zid
  75 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1925

  16

  PV recep-
  ție 1925
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116895

  8.29.06

  Magazie
  fitosanitar+anexe

  Corp clădire
  zid
  92 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  16

  PV recep-
  ție 1958,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116898

  8.29.06

  Grajd vaci

  Corp clădire
  581 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  3.569

  PV recep-
  ție 1968,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116905

  8.29.06

  Vestiar
  personal

  Corp clădire
  20 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1970

  5

  PV recep-
  ție 228/
  01.1999,
  HG

  În administrare


  Imobil

  116910

  8.29.06

  Magazie
  furaje 30 vag

  Corp clădire
  2 nivele
  251 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1970

  7.809

  PV recep-
  ție 1970,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116913

  8.29.06

  Grajd vaci

  Corp clădire
  616 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  3.218

  PV recep-
  ție 1968,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116917

  8.29.06

  Grajd vaci

  Corp clădire
  588 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1948

  4.554

  PV recep-
  ție 1968,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116920

  8.29.06

  Clădire atelier

  Corp clădire
  97 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1994

  2.487

  PV recep-
  ție 10/
  12.1994,
  HG

  În administrare


  Imobil

  116923

  8.29.06

  Grajd creșă vitei

  Corp clădire
  806 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1969

  6.712

  PV recep-
  ție 1969,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116929

  8.29.06

  Magazie
  moara

  Corp clădire
  174 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1988

  8.753

  PV recep-
  ție 1988,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116932

  8.29.06

  Magazie
  furaje

  Corp clădire
  484 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  323

  PV recep-
  ție 1970,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116934

  8.29.06

  Grajd vaci

  Corp clădire
  799 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1987

  24.172

  PV recep-
  ție 1987,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116937

  8.29.06

  Grajd
  maternitate

  Corp clădire
  490 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1988

  45.501

  PV recep-
  ție 2265/
  11.05.1988
  HG

  În administrare


  Imobil

  116941

  8.29.06

  Magazie A-
  birouri

  1 nivel
  648 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1958

  3.182

  PV recep-
  ție 1958,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116943

  8.29.06

  Silozuri nutreț

  240 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1987

  10.799

  PV recep-
  ție 2265/
  11.05.1987
  HG

  În administrare


  Imobil

  116947

  8.29.06

  Clădire dormitor

  1 nivel
  28 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1910

  16

  PV recep-
  ție 1910,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116952

  8.29.06

  Clădire cramă

  2 nivele +
  utilaje
  306 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1925

  7.753

  PV recep-
  ție 1925,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116957

  8.29.06

  Adăpost budane

  1 nivel
  170 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1975

  279

  PV recep-
  ție 1974,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116961

  8.29.06

  Grajd
  maternitate
  scroafe

  Corp clădire
  264 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  4.893

  PV recep-
  ție 2265/
  11.05.1968
  HG

  În administrare


  Imobil

  116965

  8.29.06

  Grajd tineret

  Corp clădire
  691 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județul
  Dolj; Loc.
  Simnicu de
  Jos; Nr. 54

  1968

  2.665

  PV recep-
  ție 1968,
  HG.
  509/1993

  În administrare


  Imobil


  TOTAL


  820.461
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii

  Nr.
  Crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de
  inventar
  (lei RON)

  Situația
  juridică

  1.

  2

  Echipamente tehnologice

  1.526.211

  În proprietate

  2.

  3

  Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

  20.761

  În proprietate

  3.

  4

  Mijloace de transport

  130.005

  În proprietate

  TOTAL

  1.676.978  Anexa nr. 8.a)
  Abrogată.
  (la 09-10-2019, Anexa nr. 8.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )


  Anexa nr. 9.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, care
  trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr.
  M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul dobândirii/
  dării în folosință

  Val. de inv.
  (în lei RON)

  Situația juridică

  Situația juridică
  actuală
  concesiune/
  închiriat/
  dat cu titlu
  gratuit

  Tip
  bun

  Descrierea
  tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz,
  pe scurt)

  Adresa

  Baza
  legală

  În administrare
  /
  concesiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  116527

  8.29.06

  Clădire de
  locuit

  S=325 mp,
  cărămidă

  Drum E85,
  proprieta-
  te privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str.Lipoveni
  nr. 6

  1949

  175

  Deciz. MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116532

  8.29.06

  Dormitor
  comun

  S=310 mp,
  cărămidă

  Drum E85,
  proprieta-
  te privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 104

  1964

  3.620

  PVR 2310/
  1965

  În administrare


  Imobil

  116538

  8.29.06

  Dormitor
  comun

  S=310 mp,
  cărămidă

  C. protec-
  ția
  plantelor

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bd. Univer-
  sității
  nr. 5

  1965

  42.098

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116546

  8.29.06

  Magazie
  cereale

  50 tone,
  S=345 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1961

  1.146

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116576

  8.29.06

  Clădire de
  locuit

  S= 71 mp,
  structura
  lemn,
  acoperiș

  Drum N 17,
  biserica

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com.
  Pojorâta

  1960

  33

  Deciz. MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116583

  8.29.06

  Clădire
  locuit și
  atelier

  S=116 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  Drum E85,
  proprieta-
  te privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 146

  1936

  50

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116584

  8.29.06

  Dormitor
  și remiza
  unelte

  S= 70 mp,
  pereți
  cărămidă

  Pădure,
  tarla

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Sat Ilișești

  1975

  14.247

  PVR 2312/
  1975

  În administrare


  Imobil

  116602

  8.29.06

  Clădire
  locuit
  Piriu

  S= 55 mp,

  Drum E85,
  proprieta-
  te privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1930

  40

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116606

  8.29.06

  Magazie
  cereale 30
  vagoane

  S=300 mp,
  pereți din
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1961

  723

  Ord.
  transf.
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116609

  8.29.06

  Clădire
  cantina
  Ițcani

  S=378 mp,
  pereți
  cărămidă

  Drum E85,
  proprieta-
  te privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1932

  156

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116612

  8.29.06

  Clădire
  cantina
  Suceava

  S=297 mp,
  cărămidă,
  planșeu

  Alee Ferma
  1, tarla

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1957

  89.701

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116615

  8.29.06

  Garaj pt.
  mașini

  S= 90 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  Clădire
  meteo,
  alee F1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1956

  557

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116619

  8.29.06

  Cabina
  dezinfec-
  ție

  S= 30 mp,
  cărămidă,
  planșeu
  beton

  Drum E85,
  alee

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1975

  27

  PVR
  7568/1975

  În administrare


  Imobil

  116620

  8.29.06

  Clădire
  locuință,
  Livada

  S= 80 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  Drum E85,
  baraj iaz

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str.Lipoveni

  1936

  7

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116626

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  cereale

  50 tone,
  S=392 mp,
  pereți din
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1964

  2.599

  Ord.
  transfer
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116630

  8.29.06

  Magazie
  materiale

  S=630 mp,
  cărămidă,
  pereți sarp.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1949

  659

  Ord.
  transf.
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116632

  8.29.06

  Magazie
  îngrășăminte

  S=824 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1962

  2.793

  Ord.
  transf.
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116635

  8.29.06

  Clădire
  pentru
  tratarea
  condițion.

  S=2728 mp

  C. protec-
  ția
  plantelor

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bd. Univer-
  sității
  nr. 1

  1987

  2.220.610

  PVR
  5289/1987

  În administrare


  Imobil

  116638

  8.29.06

  Magazie
  materiale

  S=200 mp,
  pereți
  cărămidă

  Drum E85,
  tarla F3

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 137

  1971

  81

  PVR
  1065/1971

  În administrare


  Imobil

  116640

  8.29.06

  Magazie
  materiale

  S= 60 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 3

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 137

  1971

  81

  PVR
  1065/1971

  În administrare


  Imobil

  116645

  8.29.06

  Magazie
  cereale

  30 vagoane
  S=300 mp,
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1959

  684

  Ord.
  transf.
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116649

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  semințe

  50 tone,
  S=392 mp,
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1963

  2.205

  PVR
  1510/1963

  În administrare


  Imobil

  116651

  8.29.06

  Dormitor
  pt.
  muncitori

  S=100 mp,
  stâlpi,
  grinzi,
  șarpantă

  Drum N 17,
  biserica

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com.
  Pojorâta

  1979

  36.229

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116652

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  cereale

  50 tone,
  S=802 mp,
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1964

  2.595

  PVR
  2029/1964

  În administrare


  Imobil

  116654

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  cereale

  90 tone,
  S=365 mp

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1956

  2.206

  Ord.
  transfer
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116655

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  cereale,
  anexe

  S=396 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1946

  1.406

  Ord.
  transfer
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116656

  8.29.06

  Magazie
  materiale

  S=205 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 3

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 137

  1949

  7

  DCS 1983,
  H.G.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116673

  8.29.06

  Magazie
  cereale

  50 tone
  S=392 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1965

  2.278

  PVR.
  523/1965

  În administrare


  Imobil

  116680

  8.29.06

  Magazie
  cerealele

  S=200 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 178

  1932

  24

  DCS 1983,
  H.G.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116688

  8.29.06

  Grup
  social

  S=194 mp,
  pereți
  cărămidă

  Prop.
  privată
  drum com.

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  COm. Moara

  1965

  11.322

  PVR
  523/1965

  În administrare


  Imobil

  116696

  8.29.06

  Răsadnițe
  pt.
  seminceri
  cartofi

  S=400 mp,
  pereți
  beton

  Casa veget
  ST Peco

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1971

  587

  PVR.
  1016/1971,
  H.G.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116702

  8.29.06

  Depozit
  cartofi

  500 tone,
  S=1141 mp,
  pereți zidarie
  cărămidă

  Alee,
  tarla,
  Ferma 3

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 137

  1977

  202.254

  PVR
  836/1977

  În administrare


  Imobil

  116515

  8.29.06

  Clădire
  laborator

  S=196 mp,
  parter+etaj,
  cărămidă

  Drum N 17,
  pădure

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com.
  Ilișești

  1982

  192.070

  PVR 3920/
  1982

  În administrare


  Imobil

  116721

  8.29.06

  Siloz pt.
  îngropat
  nutreț

  S=450 mp,
  pereți beton

  Mag. Îngr.
  Chimice-
  Fânar

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1953

  343

  PVR
  4890/1963

  În administrare


  Imobil

  116724

  8.29.06

  Siloz pt.
  îngropat
  nutreț

  S=250 mp,
  pereți beton

  Mag. Îngr.
  Chimice-
  Fânar

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1963

  2.359

  PVR
  4890/1963

  În administrare


  Imobil

  116728

  8.29.06

  Rampa
  descoperit
  pentru
  spălare

  L= 14 ml,
  grinzi din
  beton

  Lab. Mec.
  Lab.
  Cereale

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1975

  63

  PVR.
  757/1975

  În administrare


  Imobil

  116731

  8.29.06

  Desecare
  și drenaj

  S=150 ha,
  tuburi
  ceramica

  Tarla

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  COm. Moara

  1982

  49

  PVR
  5675/1982

  În administrare


  Imobil

  116735

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  materiale

  S=650 mp,
  pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1956

  2.283

  Ord.
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116740

  8.29.06

  Pavilion
  adm.,
  centru

  Sc=227 mp,
  Sd=908 mp,
  S+P+2E,
  pereți zid

  Casa
  vegetație,
  spital

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1968

  266.316

  PVR.
  4847/1968

  În administrare


  Imobil

  116745

  8.29.06

  Siloz
  îngropat

  S=510 mp,
  pereți beton

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1953

  1.366

  PVR
  4890/1963

  În administrare


  Imobil

  116748

  8.29.06

  Casa de
  vegetație

  S=250 mp,
  pereți
  cărămidă

  Pav. Admin
  ST Peco

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1969

  5.384

  PVR.
  3925/1969

  În administrare


  Imobil

  116755

  8.29.06

  Ghereta de
  portar

  S= 24 mp,
  pereți
  cărămidă

  Drum E235,
  spital

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1965

  4.745

  PVR.
  4840/1965

  În administrare


  Imobil

  116760

  8.29.06

  Clădire
  stație
  meteo

  S= 74 mp,
  pereți
  cărămidă,
  parter

  Clădire
  admin. F1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1956

  9.666

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116763

  8.29.06

  Clădire
  adm. labo-
  rator

  Sc=280 mp,
  Sd=374 mp,
  cărămidă

  Drum N 17,
  biserica

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com.
  Pojorâta

  1937

  32

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116769

  8.29.06

  Clădire
  administrativa

  Sc=80 mp,
  parter,
  cărămidă

  Drum comu-
  nal, grup
  soc.

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  COm. Moara

  1930

  10

  DCS 1983,
  H.G.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116775

  8.29.06

  Clădire
  administ.

  Sc=204 mp,
  parter,
  cărămidă

  Drum E85,
  depoz.
  cartof

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 137

  1976

  46.408

  PVR
  6080/1976

  În administrare


  Imobil

  116779

  8.29.06

  Clădire
  administrativă

  S=324 mp,
  parter,
  zidărie
  cărămidă

  Cantina Sv
  tarla

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1957

  33.418

  Decizia
  MAA
  1933/1946

  În administrare


  Imobil

  116783

  8.29.06

  Desecare
  drenaj

  S=148 ha,
  tuburi
  ceramica

  Tarla

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1982

  83.221

  PVR.
  5675/1982

  În administrare


  Imobil

  116785

  8.29.06

  Castel pt. apa

  S=100mc,
  zidărie
  cărămidă

  C. ferata,
  bucătărie
  FR

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 104

  1970

  4.333

  PVR
  1827/1970

  În administrare


  Imobil

  116789

  8.29.06

  Magazie
  pt.
  materiale

  Sc=246 mp,
  cărămidă,
  parter

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1970

  1.953

  PVR.
  2636/1970

  În administrare


  Imobil

  116794

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  materiale

  Sc=125 mp,
  parter,
  pereți din
  cărămidă

  Drum N 17,
  biserica

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com.
  Pojorâta

  1961

  4

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116803

  8.29.06

  Platforma
  pt. mașini

  S=2100 mp,
  beton armat

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 148

  1968

  513

  PVR
  2320/1968

  În administrare


  Imobil

  116806

  8.29.06

  Stație
  alimentat
  carburanți

  Pereți
  cărămidă și
  beton

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 148

  1969

  1.026

  PVR
  868/1969

  În administrare


  Imobil

  116813

  8.29.06

  Magazie
  pentru
  materiale

  S= 48 mp,
  pereți
  cărămidă

  Drum
  comunal,
  biserica

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com. Moara

  1953

  65

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116819

  8.29.06

  Atelier
  mecanic
  gospodăresc

  S= 48 mp, P,
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 148

  1953

  106

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116824

  8.29.06

  Depozit
  pt.cartofi

  1000 tone,
  S=1331 mp,
  cărămidă

  Tarla,
  grajd
  animale

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1963

  404.371

  PVR.
  1815/1963

  În administrare


  Imobil

  116829

  8.29.06

  Atelier
  gospodăresc

  S= 48 mp,
  pereți
  cărămidă

  Drum E85,
  Magazie

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 146

  1953

  7.745

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116832

  8.29.06

  Punct
  termic
  Suceava

  S = 36 mp,

  Subsol,
  clădire,
  pav. st.

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1967

  3.970

  PVR.
  2320/1967

  În administrare


  Imobil

  116836

  8.29.06

  Castel de apa

  S = 75 mc,
  pereți
  cărămidă

  Tarla,
  cantina SV

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1961

  1.644

  Ord.transf
  2326/1962

  În administrare


  Imobil

  116838

  8.29.06

  Depozit de
  carburant

  S = 9 mp,
  zidărie
  piatra

  Alee
  clădire
  admin.

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1975

  42

  PVR.
  813/1975

  În administrare


  Imobil

  116850

  8.29.06

  Stație pt.
  alim. cu
  carburanți

  S = 28 mp,

  Alee platf
  tractoare

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1969

  1.117

  PVR.
  320/1966

  În administrare


  Imobil

  117327

  8.29.06

  Rezervor
  beton armat

  S = 50 mc

  Alee lab.
  mecanizare

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1987

  16.916

  PVR.
  5295/12/
  1987; T
  AGC Iași;
  HG

  În administrare


  Imobil

  117329

  8.29.06

  Rezervor
  beton armat
  (casa)

  S = 75 mc

  Alee,
  patul
  porumb

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1961

  5.305

  Ord.transf
  2326/05/
  1962-GAS

  În administrare


  Imobil

  117331

  8.29.06

  Siloz turn
  pt. nutreț

  S =500 mc,
  zid cărămidă

  Mag.Îngr.
  Chim.-
  Fânar

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1961

  583

  Ord.transf
  2326/05/
  1962-GAS

  În administrare


  Imobil

  117334

  8.29.06

  Bucătărie
  furaje

  Sc=189 mp,
  P.cărămidă,
  șarpantă
  metal

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  64.698

  PVR 5385/
  12/1985, T
  AGCM

  În administrare


  Imobil

  117335

  8.29.06

  Magazie pt
  materiale

  Sc=370 mc,
  P, pereți
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1955

  1.349

  Ord.transf
  2326/05/
  1962-GAS

  În administrare


  Imobil

  117336

  8.29.06

  Șopron
  autovehicule

  Sc=230 mp,
  P, pereți
  cărămidă

  Tarla,
  drum
  Lipoveni

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 146

  1949

  6

  Ord.transf
  2326/05/
  1962 GAS

  În administrare


  Imobil

  117337

  8.29.06

  Grajd
  maternitate

  Sc=494 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1949

  5.948

  Dec. MAA
  1933/1946,
  HG

  În administrare


  Imobil

  117338

  8.29.06

  Șopron
  semințe +
  grajd +
  at. m.

  Sc=502 mp,P,
  pereți lemn,
  cărămidă

  Alee,
  propr.
  privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com. Moara

  1936

  147

  DCS 1983,
  H.G.
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  117339

  8.29.06

  Garaj
  mașini
  agricole

  Sc=140 mp,
  P, pereți
  cărămidă

  Tarla-drum
  E85

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 146

  1949

  420

  Ord.transf
  2326/05/
  1962-GAs

  În administrare


  Imobil

  117340

  8.29.06

  Grajd
  creșă
  vitei

  Sc=581 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 146

  1974

  4.188

  PVR
  5063/11/
  1974 cu
  AEIC

  În administrare


  Imobil

  117342

  8.29.06

  Grajd
  vițel nr.3

  Sc=523 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1962

  1.852

  PVR.
  6035/12/
  1962-IJCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117344

  8.29.06

  Grajd
  tineret
  nr. 4

  Sc=621 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1949

  759

  Dec. MAA
  1933/1946,
  HG

  În administrare


  Imobil

  117345

  8.29.06

  Grajd
  tineret
  nr. 5

  Sc=639 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  30.710

  PVR.
  5385/12/
  1985-TAGCM

  În administrare


  Imobil

  117346

  8.29.06

  Grajd
  vaci nr. 6

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1980

  117.319

  PVR.
  6073/12/
  1980-IJCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117347

  8.29.06

  Grajd
  vaci nr. 7

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1983

  119.979

  PVR.
  4890/12/
  1983-IJCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117348

  8.29.06

  Grajd
  tineret
  nr. 8

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1983

  120.616

  PVR.
  4890/12/
  1983-IJCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117349

  8.29.06

  Grajd
  vaci nr. 9

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  116.908

  PVR.
  5385/12/
  1985-
  TAGCM

  În administrare


  Imobil

  117350

  8.29.06

  Grajd vaci
  nr. 10

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  94.403

  PVR.
  5385/12/
  1985-
  TAGCM

  În administrare


  Imobil

  117351

  8.29.06

  Grajd vaci
  nr. 11

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  85.618

  PVR.
  5385/12/
  1985-
  TAGCM

  În administrare


  Imobil

  117352

  8.29.06

  Grajd
  tineret
  taurin
  nr. 12

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  99.594

  PVR.
  5385/12/
  1985-
  TAGCM

  În administrare


  Imobil

  117353

  8.29.06

  Grajd
  tineret
  nr. 13

  Sc=770 mp,
  parter,
  cărămidă,
  cadre b.a.

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1985

  111.299

  PVR.
  5385/12/
  1985-
  TAGCM

  În administrare


  Imobil

  117354

  8.29.06

  Pavilion
  științific

  Sc=841 mp,
  Sd=2082,
  Spațial+P+2,
  cărămidă

  Stația
  PECO, drum
  E 85

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1964

  305.576

  PVR
  3220/11/
  1964-ICM
  Bacău, HG

  În administrare


  Imobil

  117355

  8.29.06

  Grajd cai
  nr. 15

  Sc=547 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1949

  1.065

  DCS 1983,
  H.G.
  509/1993
  H.G.

  În administrare


  Imobil

  117356

  8.29.06

  Filtru
  sanitar

  Sc=100 mp,P,
  cărămidă,
  planșeu BA

  Lab.
  Lactate-
  Casa PF

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1983

  32.837

  PVR.
  4890/12/
  1983-TJCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117358

  8.29.06

  Laborator
  mecanizare
  -atelier

  Sc=410 mc,
  P,
  cărămidă
  planșeu lemn

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1956

  23.059

  Deciz. MAA
  1933/1946,
  HG

  În administrare


  Imobil

  117360

  8.29.06

  Pavilion
  veterinar

  Sc= 88 mp,P,
  cărămidă,
  planșeu BA

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1983

  34.172

  PVR.
  4890/12/
  1983-TJCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117363

  8.29.06

  Pavilion
  științific

  Sc=426 mp,
  Sd=2082,
  Spațial+P+2,
  cărămidă

  Stația
  PECO, drum
  E 85

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1964

  460.363

  PVR
  3220/11/
  1964-ICM
  Bacău, HG

  În administrare


  Imobil

  117367

  8.29.06

  Șopron
  selectat
  semințe

  Sc=444 mp,
  parter,
  pereți din
  cărămidă

  Alee propr
  privată

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1972

  1.950

  PVR.
  2005/05/
  1972, HG
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  117369

  8.29.06

  Magazie
  îngr.

  S=444 mp,
  parter, str.
  din stâlpi,
  grinzi, lemn

  Casa
  locuit,
  tarla

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str.Lipoveni

  1971

  3.185

  PVR 1065/
  10/1971,
  ICM Iași,
  HG

  În administrare


  Imobil

  117372

  8.29.06

  Laborator
  pentru
  lactate

  Sc=354 mp,P,
  pereți din
  cărămidă

  Drum E85,
  Ferma 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1967

  96.554

  PVR.
  5781/11/
  1967-TCM
  Suceava

  În administrare


  Imobil

  117373

  8.29.06

  Clădire pt
  stație
  pomp. apei

  Sc= 25 mp,P,
  pereți din
  cărămidă

  În incinta
  Fermei 2

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Str. Grigore
  Alex. Ghica
  nr. 78

  1961

  5.572

  Transfer
  2326/05.
  1962 de la
  GAS

  În administrare


  Imobil

  117375

  8.29.06

  Grajd pt.
  animale
  muncă

  S= 60 mp, P,
  pereți din
  lemn,
  șarpantă
  lemn

  Drum N 17,
  biserica

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Com.
  Pojorâta

  1957

  2

  Deciz. MAA
  1933/1946
  HG

  În administrare


  Imobil

  117377

  8.29.06

  Grajd
  animale de
  muncă
  pt. 50

  S=345 mp,
  cărămidă,
  șarpantă
  lemn

  În incinta
  Fermei 1

  Țara:România
  Județ:
  SUCEAVA
  Mun. Suceava
  Bdul.
  1 Decembrie
  1918 nr. 15

  1957

  1.232

  Deciz. MAA
  1933/1946
  HG

  În administrare


  Imobil  Total

  6.680.006
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului:

  Nr. crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  - lei RON -

  Situația juridică actuala

  1

  1

  Construcții

  481.911

  În administrare  TOTAL

  481.911

  3. Bunurile proprii

  Nr. crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  Lei RON

  Situația juridică actuala

  1.

  1

  Construcții

  1.054.922

  În proprietate

  2.

  2

  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și
  plantații

  1.274.856

  În proprietate

  3.

  3

  Mobilier, aparatura de birotică, echipamente de
  protecție a valorilor umane și materiale și alte active
  corporale

  11.552

  În proprietate

  4.

  -

  Obiecte de inventar în folosință

  45.700

  În proprietate  TOTAL

  2.387.030  Anexa nr. 10.a)
  Abrogată.
  (la 19-03-2019, Anexa nr. 10.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 11.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Oradea
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul
  dobândirii/

  Valoarea de
  inventar
  (în lei
  RON)

  Situația juridică

  Situația
  juridică
  actuală
  concesiune/
  administrare/
  dat cu titlu
  gratuit

  Tip
  bun

  Descrierea
  tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz,
  pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În
  administrare/
  concesionare

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  116314

  8.29.06

  Clădire
  admin.

  Construcție
  cărămidă

  Ferma 1, N teren part E
  DN, S Arad Oradea V
  com. Santandrei

  Țara:România
  Județ:BIHOR
  Mun.:Oradea
  Nr.-, SCAZ
  Oradea

  1966

  838

  PVR
  8627/ 06.1965
  HG
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116454

  8.29.06

  Lab.
  cercetare

  3 nivele

  Ferma 1, N teren part E
  DN, S Arad Oradea, V
  com. Santandrei

  Țara:România
  Județ:BIHOR
  Mun.:Oradea
  Nr.-, SCAZ
  Oradea

  1964

  1.689

  PVR
  1170/ 1965
  HG
  509/1993

  În administrare


  Imobil

  116461

  8.29.06

  Rem.
  mag.agr.

  Cărămidă,
  80 mp

  Ferma 1, N teren part E
  DN, S Arad Oradea, V
  com. Santandrei

  Țara:România
  Județ:BIHOR
  Mun.:Oradea
  Nr.-, SCAZ
  Oradea

  1989

  54

  Protocol transfer
  de la SMA
  Oradea

  În administrare


  Imobil  TOTAL

  2.581
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii

  Nr.
  crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei RON)

  Situația juridică

  1.

  1

  Construcții

  384.080

  În proprietate

  2.

  2

  Echipamente tehnologice

  1.181.358

  În proprietate

  3.

  3

  Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

  59.916

  În proprietate

  4.

  4

  Mijloace de transport

  50.354

  În proprietate

  5.

  5

  Animale și plantații

  3.402


  6.

  6

  Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

  20.422

  În proprietate


  L

  TOTA

  1.699.532  Anexa nr. 12.a)
  Abrogată.
  (la 19-03-2019, Anexa nr. 12.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )


  Anexa nr. 13.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție a
  Cartofului - Tulcea, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Tulcea
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul
  dobândirii/
  dării în
  folosință

  Valoarea
  de inventar
  (în lei
  RON)

  Situația juridică

  Situația
  juridică
  actuală
  concesiune/
  închiriat/
  dat cu titlu
  gratuit

  Tip
  bun

  Descrierea tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz,
  pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În
  administrare/
  concesiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  115866

  8.29.06

  Pavilion
  laboratoare

  1 nivel, 3
  laboratoare

  S-V-N - terenuri
  agricole, E - Sos.
  Agighiol

  Țara:România, Jud:TULCEA, sat
  Agighiol

  1993

  35.262

  PVR 437/ iulie 1993
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil

  115875

  8.29.06

  Sediu
  administrativ

  S=240 mp,
  cărămidă

  DJ - SC Agrozootehnica
  Tulcea, S,N,V - Agrozoo
  SA, E - Sos. Tulcea
  Agighiol

  Țara:România, Jud:TULCEA, sat
  Agighiol

  1980

  9.544

  Decret 409/1965

  În
  administrare


  Imobil

  115881

  8.29.06

  Atelier
  mecanic

  S=520 cărămidă

  S-V-N - terenuri agricole,
  E - Sos. Agighiol

  Țara:România, Jud:TULCEA, sat
  Agighiol

  1993

  105.786

  PVR 437/iulie 1993
  HG 509/1993

  În
  administrare


  Imobil  TOTAL

  150.592
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii

  Nr.
  crt.

  Grupa

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei RON)

  Situația
  juridică

  1.

  1

  Construcții

  11.642

  În proprietate

  2.

  2

  Echipamente tehnologice

  153.449

  În proprietate

  3.

  4

  Mijloace de transport

  51.987

  În proprietate

  4.

  5

  Animale și plantații

  110.731

  În proprietate

  5.

  6

  Mobilier, aparatura de birotică, echipamente de
  protecție a valorilor umane și materiale și alte
  active corporale

  7.068

  În proprietate


  TOTAL

  334.877  Anexa nr. 14.a)

  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție a
  Cartofului - Tg. Secuiesc, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof - Tg. Secuiesc
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul dobândirii/
  dării în
  folosință

  Valoarea de
  inventar
  (în lei RON)

  Situația juridică

  Situația juridică
  actuală
  concesiune/
  închiriat/
  dat cu titlu
  gratuit

  Tip bun

  Descrierea tehnică

  Vecinătăți
  (după caz,
  pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În administrare/
  concesiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  102098

  82906

  Atelier
  mecanic

  Doua nivele,
  hala repara-
  ții
  construită
  din BCA
  - S.263 mp

  În incinta
  stațiunii

  Țara:România
  Județ:
  Covasna
  Mun. Tg.
  Secuiesc;
  DN 11 km 5

  1984

  52.444