LEGE nr. 257 din 16 iunie 2004
privind ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997.


  Articolul 2

  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaraţie:
  "În baza art. 6 alin. 3 din convenţie, România declară că stabileşte jurisdicţia sa pentru infracţiunile prevăzute la art. 2, în toate cazurile prevăzute de art. 6 alin. 1 şi 2, potrivit dispoziţiilor aplicabile în materie din dreptul intern."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 16 iunie 2004.
  Nr. 257.

  CONVENTIE 15/12/1997