ORDIN nr. 60 din 30 martie 2011
pentru stabilirea zilei aniversare a Direcţiei Generale Anticorupţie
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2011  Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Ziua aniversară a Direcţiei Generale Anticorupţie este în data de 30 mai.


  Articolul 2

  Cu ocazia zilei aniversare, Direcţia Generală Anticorupţie poate organiza, în limita fondurilor prevăzute în bugetul propriu, activităţi festive, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde şi alte asemenea acţiuni de promovare a rolului şi imaginii instituţiei.


  Articolul 3

  La data de 30 mai a fiecărui an se efectuează avansări la împlinirea stagiului minim în grad şi se acordă recompense pentru personalul Direcţiei Generale Anticorupţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Bucureşti, 30 martie 2011.
  Nr. 60.
  ----