LEGE nr. 214 din 27 iulie 2018pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se instituie ziua de 8 decembrie ca Ziua Limbii Macedonene.


  Articolul 2
  (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Macedonene, în localitățile în care trăiesc membri ai comunității macedonene se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic și/sau financiar organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.(3) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.


  Articolul 3

  În instituțiile de învățământ în care se predă limba macedoneană ca limbă maternă, în ziua de 8 decembrie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 27 iulie 2018.
  Nr. 214.
  -----