LEGE nr. 35 din 4 decembrie 1990 (*actualizată*)
privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
(actualizată la data de 2 august 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aproba Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 2

  Ministerul Apărării Naţionale va emite norme pentru aplicarea statutului adoptat prin prezenta lege.


  Articolul 3

  Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1062 din 27 decembrie 1963 privind aprobarea Statutului referitor la clasificarea şi primele ce se acorda personalului navigant, personalului tehnic de aviaţie şi paraşutiştilor militari din forţele armate ale Republicii Socialiste România se abroga.

  Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 1990.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 1990.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  STATUT 04/12/1990