DECIZIE nr. 92 din 4 martie 2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014  Având în vedere proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT, elaborat de Comisia de experţi în materie notarială şi înaintat cu Adresa nr. 614/2014, înregistrată la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu nr. 1.207/2014,
  luând în considerare prevederile art. 62 alin. (7) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în urma discuţiilor care au avut loc în cadrul şedinţei Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România din data de 4 martie 2014,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (4), (5) şi alin. (6) lit. o) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se comunică CNARNN-INFONOT.


  Articolul 3

  Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.


  Articolul 4

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Uniunii Naţionale
  a Notarilor Publici din România,
  Dumitru Viorel Mănescu
  Bucureşti, 4 martie 2014.
  Nr. 92.


  Anexă

  REGULAMENT 04/03/2014